Επιχειρησιακό σχέδιο για την ανάπτυξη Τεχνολογικού Πάρκου στην ΑΕΒΑΛ και οδηγοί υποστήριξης για την ανάπτυξη επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων

Παρατίθενται παρακάτω: Επιχειρησιακό σχέδιο για την ανάπτυξη Τεχνολογικού Πάρκου το οποίο προτείνεται να εγκατασταθεί στο χώρο της πρώην λιπασματοβιομηχανίας της ΑΕΒΑΛ. Η έκταση της ΑΕΒΑΛ ανήκει στο Δήμο Πτολεμαΐδας και θα παραχωρηθεί για τη δημιουργία του Πάρκου. Η συνολική έκταση των εγκαταστάσεων ανέρχεται στα 2700 στρέμματα. Επιχειρησιακό σχέδιο για την ανάπτυξη Τεχνολογικού Πάρκου στην ΑΕΒΑΛ Οικονομική Μελέτη για την αξιολόγηση των εγκαταστάσεων για την ανάπτυξη επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων Περιέχει ανάλυση των Επιστημονικών και Τεχνολογικών Πάρκων στην Ελλάδα καθώς και αξιολόγηση των φορέων της Δυτικής Μακεδονίας για τη συμμετοχή τους. Οικονομική Μελέτη για την αξιολόγηση των εγκαταστάσεων για την ανάπτυξη επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων Οδηγός Καλών Πρακτικών για τη Δημιουργία, Διαχείριση και Ανάπτυξη ενός Τεχνολογικού Πάρκου Ο κύριος στόχος του παρόντος οδηγού είναι η συλλογή [...]