Επιχειρησιακό σχέδιο για την ανάπτυξη Τεχνολογικού Πάρκου στην ΑΕΒΑΛ και οδηγοί υποστήριξης για την ανάπτυξη επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων

Παρατίθενται παρακάτω: Επιχειρησιακό σχέδιο για την ανάπτυξη Τεχνολογικού Πάρκου το οποίο προτείνεται να εγκατασταθεί στο χώρο της πρώην λιπασματοβιομηχανίας της ΑΕΒΑΛ. Η έκταση της ΑΕΒΑΛ ανήκει στο Δήμο Πτολεμαΐδας και θα [...]