Παρακολούθηση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας

Έργο "Πρόγραμμα Συνεργασίας ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΚΒΥ 1997-1998" Φυτώκα, Ν. Ελένη και Π.Α. Γεράκης (συντονιστές έκδοσης). 1998. Παρακολούθηση απειλών σε 10 περιοχές του Δικτύου "ΦΥΣΗ 2000". Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. ΤΟΜΟΣ 1. 276 σελ. (Όρος Βέρμιο, Όρος Βαρνούντα). URI: http://hdl.handle.net/11340/865 Χατζηχαραλάμπους, Έλενα (υπεύθυνη σύνταξης). 1998. Κατάσταση διατήρησης των ζώων στην Ελλάδα. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 10 σελ. + Παραρτήματα 116 σελ. URI: http://hdl.handle.net/11340/878 Παπαστεργιάδου, Εύα. 1998. Έκθεση για την κατάσταση διατήρησης της χλωρίδας στην Ελλάδα. (1997-1998). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY). Θέρμη. 95 σελ. + Παραρτήματα (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) 70 σελ. URI: http://hdl.handle.net/11340/157 Φυτώκα, Ν. Ελένη και Π.Α. Γεράκης (συντονιστές έκδοσης). 1998. Έκθεση της Παρακολούθησης της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας, του Συμφώνου Συνεργασίας ΥΠΕΧΩΔΕ-ΕΚΒΥ (1997-1998). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 236 σελ. URI: [...]