Avada Law

Τεχνική μελέτη, Eπιχειρηματικό σχέδιο, παραδοτέα για αξιοποίηση του ορυχείου Αμιάντου των ΜΑΒΕ (πρόγραμμα LIFE-Asbestmine)

...H Τεχνική μελέτη και το Eπιχειρηματικό σχέδιο που εκπονήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος LIFE-Asbestmine, εξετάζουν τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση του ορυχείου Αμιάντου των ΜΑΒΕ στην Κοζάνη, ως χώρου απόθεσης αποβλήτων αμιάντου. Τα έργα που εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια του πιλοτικού προγράμματος περιελάμβαναν την εξυγίανση περιοχών που περιείχαν διάσπαρτους σωρούς αμιάντου και την διάθεση των 300-τόνων των αμιαντούχων υλικών που στερεοποιήθηκαν, σε επιλεγμένη θέση του ορυχείου. Το έργο αυτό αποτέλεσε το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την αποκατάσταση της περιοχής που είναι ρυπασμένη από αμίαντο. Η συνέχιση των εργασιών εξυγίανσης θα περιλάβει, κατά προτεραιότητα, τον καθαρισμό των κτιρίων από τον αμίαντο που βρίσκεται μέσα σ’ αυτά και στα μηχανήματα. Στις κτιριακές εγκαταστάσεις παραμένουν περισσότεροι από 50.000 τόνους αμιάντου. Η εφαρμογή της μεθόδου που [...]

Τεχνική μελέτη, Eπιχειρηματικό σχέδιο, παραδοτέα για αξιοποίηση του ορυχείου Αμιάντου των ΜΑΒΕ (πρόγραμμα LIFE-Asbestmine)2022-11-21T12:36:16+02:00

Εμπειρογνωμοσύνη τεκμηρίωσης παραμονής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο “Στόχο 1” για την περίοδο 2007 – 2013

Όπως είναι γνωστό, σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στατιστικά δεδοµένα, η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας δεν αποτελεί επιλέξιµη Περιφέρεια για το Στόχο της «Σύγκλισης», διότι µε στοιχεία των ετών 2000 – 2001 – 2002 παρουσιάζει κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε Μονάδες Αγοραστικής ∆ύναµης (Μ.Α.∆.) το οποίο φτάνει στο 76,89% του µέσου όρου της ΕΕ των 25 κρατών. Με βάση όµως τα αναπτυξιακά δεδοµένα της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας είναι σαφές σε όλους ότι, η συγκεκριµένη Περιφέρεια είναι θύµα των στατιστικών και οικονοµικών αναλύσεων, εφόσον τα βασικά κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά και οι βασικοί δηµογραφικοί και οικονοµικοί δείκτες αφίστανται κατά πολύ των αναπτυγµένων Περιφερειών. Το «κοινό αίσθηµα» αυτό, ενεργοποίησε την Περιφέρεια ∆υτ. Μακεδονίας καθώς και τοπικούς και πανεπιστηµιακούς φορείς, στην κατεύθυνση της έρευνας και ανάλυσης των µεγεθών, προκειµένου να [...]

Εμπειρογνωμοσύνη τεκμηρίωσης παραμονής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο “Στόχο 1” για την περίοδο 2007 – 20132022-11-21T12:34:49+02:00