Υπολογισμός – εκτίμηση ποσοτήτων βιομάζας ανά περιοχή και νομό με τη χρήση κατάλληλων συστημάτων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Ορισμός και Πηγές Ποώδους Βιομάζας 1.2. Ορισμός και Πηγές Δασικής Βιομάζας 2. Παραγωγή Δασικής και Αγροτικής Βιομάζας 2.1. Κατάσταση στον Ελλαδικό χώρο 2.2. Κατάσταση στην Περιφέρεια [...]