Αναπαραγωγή και καλλιέργεια ειδών της οικογένειας Orchidaceae (Ορχεοειδών) για την παρασκευή καινοτόμου ροφήματος σαλεπιού [ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ] [ΔΜΡ1-0014355]

 

Σύντομη περιγραφή

Το έργο αφορά την δημιουργία καλλιεργούμενης α’ ύλης, από την εταιρία Μάρκος Μπαγκατζούνης & Υιοί ΑΕΒΕ, για την παρασκευή καινοτόμου ροφήματος σαλεπιού σε αντικατάσταση της συλλεγόμενης από τη φύση που χρησιμοποιείται μέχρι τώρα παγκόσμια και πολλές φορές συλλέγεται παράνομα . Θα πραγματοποιηθεί εκτεταμένη έρευνα στις περιοχές που αυτοφυόνται είδη της οικογένειας των ορχεοειδών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή σαλεπιού, κυρίως στην περιοχή της Δ. Μακεδονίας, διατήρηση των μητρικών φυτών σε οργανωμένες συλλογές του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, αναπαραγωγή των φυτών με βιοτεχνολογικές μεθόδους – ιστοκαλλιέργεια, μοριακός χαρακτηρισμός των ειδών, φύτευση πιλοτικού αγρού και βελτιστοποίηση της μεθόδου παραγωγής του παραδοσιακού ροφήματος σαλέπι ώστε να είναι πιο φιλικό στον καταναλωτή. Παράλληλα θα γίνει προσδιορισμός των ουσιών που περιέχονται και αξιολόγηση της θρεπτικής / φαρμακευτικής αξίας.

Μελέτες

No items found