Ολιστική προσέγγιση της αειφορικής αξιοποίησης των εγχώριων αρωματικών φυτών με σκοπό την παραγωγή καινοτόμων βιοενεργών προϊόντων διατροφής ανθρώπων και ζώων

 

Σύντομη περιγραφή

Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου αποτελεί η δημιουργία καινοτόμων βιοενεργών προϊόντων διατροφής ανθρώπων και ζώων από υποπροϊόντα που προέρχονται από την επεξεργασία των ελληνικών ΑΦΦ. Ειδικότερα, μετά την ξήρανση του φυτικού υλικού, για την παραγωγή εμπορεύσιμου προϊόντος, η ξηρή δρόγη των ΑΦΦ υπόκειται σε μηχανικό διαχωρισμό των στελεχών από τα φύλλα, διεργασία που δημιουργεί διαχωρισμό/κλασμάτωση των παραγόμενων προϊόντων σε κατηγορίες, κάποιες από τις οποίες αν και περιέχουν τα ίδια συστατικά και ιδιότητες με τις εμπορεύσιμες θεωρούνται μη αποδεκτές από την αγορά και δεν μπορούν να πωληθούν αυτούσιες ή πωλούνται σε πολύ χαμηλή τιμή. Συγκεκριμένα, στα 100 kg ξηρής δρόγης: – το 20% είναι φύλλα/άνθη Α’ ποιότητας ? 8 mm – τo 20% είναι κλάσμα κατηγορίας 2-8 mm (B’ ποιότητα) – το 10% είναι κλάσμα κατηγορίας σκόνης (powder) ? 2 mm (Γ’ ποιότητα, μη εμπορεύσιμο ή εμπορεύσιμο σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή) – και το 40% αποτελούν τα στελέχη. Ωστόσο η περιεκτικότητα των μη εμπορεύσιμων κλασμάτων σε αιθέρια έλαια και άλλες ενώσεις είναι παρόμοια με αυτή της Α και Β ποιότητας και με κατάλληλη μεταποίηση θα μπορούσαν να δώσουν προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας για τον άνθρωπο και για τα ζώα. Επίσης, τα υδατικά εκχυλίσματα που προκύπτουν από την υδραπόσταξη των αιθερίων ελαίων ή τα υπολείμματα της διαδικασίας εκχύλισης με έλαια είναι πλούσια σε φαινολικές ενώσεις με αξιόλογες αντιοξειδωτικές ιδιότητες και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή διατροφικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Οι επιμέρους στόχοι του έργου είναι: • η δημιουργία καινοτόμων στιγμιαίων ροφημάτων ελληνικών αρωματικών φυτών υψηλής διατροφικής αξίας από μη εμπορεύσιμα κλάσματα ξηρής δρόγης ή/και υποπροϊόντα της διαδικασίας παραλαβής των αιθερίων ελαίων, • η ανάπτυξη καινοτόμων ζωοτροφών για διάφορες κατηγορίες ζώων (ορνίθια, κόνικλοι, ζώα συντροφιάς) με την προσθήκη υψηλής προστιθέμενης αξίας φυσικών προϊόντων με αντιοξειδωτικές ιδιότητες, προερχόμενων από μη εμπορεύσιμες πρώτες ύλες ΑΦΦ ή/και υποπροϊόντων της διαδικασίας παρασκευής αρωματικών ελαιόλαδων, σε αντικατάσταση των χημικών συνθετικών που προς το παρόν χρησιμοποιούνται, • η μελέτη της επίδρασης των ζωοτροφών αυτών ως φυσικού αυξητικού παράγοντα σε διάφορες κατηγορίες ζώων και σε αντικατάσταση των φαρμακούχων αυξητικών παραγόντων και των κοκκιδιοστατικών ουσιών σε ορνίθια κρεοπαραγωγής και κόνικλους και • η ανάπτυξη καινοτόμων αρωματικών ελαιόλαδων εμπλουτισμένων με ελληνικά ΑΦΦ, με την αξιοποίηση μη εμπορεύσιμων πρώτων υλών και τη χρήση της φιλικής προς το περιβάλλον τεχνικής εκχύλισης με τη χρήση μικροκυμάτων. Με σκοπό την επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων θα δημιουργηθεί μία σύμπραξη τριών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης ΑΦΦ για την παραγωγή ροφημάτων (Μπαγκατζούνης), των ζωοτροφών (ΕΛΒΙΖ) και των αρωματικών ελαιόλαδων (Pellas Nature). Η συμπληρωματικότητα των δραστηριοτήτων τους αλλά και η συμμετοχή δύο υπεργολάβων με μεγάλη εμπειρία στην έρευνα των φυσικών προϊόντων (Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών προϊόντων του ΕΚΠΑ) και την αξιολόγηση της ποιότητας προϊόντων που προορίζονται για τη διατροφή των ζώων (Εργαστήριο Διατροφής της Κτηνιατρικής Σχολής ΑΠΘ) καθιστούν εφικτή την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου και κατ’ επέκταση την ολιστική αξιοποίηση επιλεγμένων ελληνικών ΑΦΦ για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων διατροφής για τον άνθρωπο και τα ζώα, υψηλής θρεπτικής αξίας, ασφαλή για τον καταναλωτή, με μειωμένο κόστος.

Μελέτες

No items found