Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς προτεραιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ Δήμου Αμυνταίου

 

Σύντομη περιγραφή

Το έργο «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς προτεραιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ – Δήμου Αμυνταίου», που θα υλοποιηθεί από τον Δήμο, αποσκοπεί στην αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων ανέργων της περιοχής παρέμβασης. Στην δράση, μπορούν να συμμετάσχουν 50 άνεργοι, οι οποίοι μπορούν να παρακολουθήσουν ένα από τα εξής προγράμματα κατάρτισης «Εισαγωγή στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα στον Κλάδο της Αγροδιατροφής», «Εναλλακτικές μορφές τουρισμού-Χειριστής Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης». Πρόκειται για υλοποίηση 2 προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων της περιοχής ΟΧΕ και με την ολοκλήρωση τους θα χορηγηθεί η σχετική πιστοποίηση.

Φορείς

Μελέτες

No items found