Avada Law

Ανάλυση και Τεκμηρίωση της Σκοπιμότητας Αξιοποίησης του Εγχώριου Λιγνίτη σε Προϊόντα Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/τμήμα Δυτικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/τΔΜ) αποφάσισε την υλοποίηση του έργου «Ανάλυση και τεκμηρίωση της σκοπιμότητας αξιοποίησης του εγχώριου λιγνίτη σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας», μέσω του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Δυτικής Μακεδονίας και με χρηματοδότηση του Τέλους Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών. Αντικείμενο του έργου αποτέλεσαν η αποτύπωση και η συγκριτική αξιολόγηση των διαθέσιμων και αναδυόμενων τεχνολογιών αξιοποίησης του εγχώριου λιγνίτη σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το εσωτερικό-τοπικό περιβάλλον όσο και τις διεθνείς τάσεις και τεχνολογικές εξελίξεις. Στοχεύοντας στο να δοθεί μια πρώτη απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα του πως και κάτω από ποιες προϋποθέσεις, τα εκατομμύρια τόνοι λιγνίτη που θα παραμείνουν στη Δυτική Μακεδονία μετά το οριστικό κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων, μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Το έργο ολοκληρώθηκε [...]

Ανάλυση και Τεκμηρίωση της Σκοπιμότητας Αξιοποίησης του Εγχώριου Λιγνίτη σε Προϊόντα Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας2022-11-21T12:36:27+02:00

Εναλλακτικές Λύσεις Τηλεθέρμανσης για τη Δυτική Μακεδονία

Μελέτη της WWF που αποτελεί σύμφωνα με αυτήν "Μια ρεαλιστική εκτίμηση αξιόπιστων, αποδοτικών και οικονομικά βιώσιμων πράσινων εναλλακτικών λύσεων για τα συστήματα τηλεθέρμανσης στη Δυτική Μακεδονία, που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την ευρύτερη περιοχή, καθώς και των προοπτικών εξακολούθησης της εφαρμογής αυτών των λύσεων αμέσως μετά τον παροπλισμό των ανθρακωρυχείων και των ορυχείων, σε σύγκριση με το βασικό σενάριο που βασίζεται στο φυσικό αέριο" και  "Η προτεινόμενη λύση για το δίκτυο τηλεθέρμανσης της Δ. Μακεδονίας παρέχει μια περιβαλλοντικά βιώσιμη, τεχνολογικά αξιόπιστη, οικονομικά αποδοτική και ρεαλιστική εφαρμογή που θα παράγει καλύτερα αποτελέσματα συγκρινόμενη με το Εδαφικό Σχέδιο Δίκαιης Ανάπτυξης"

Εναλλακτικές Λύσεις Τηλεθέρμανσης για τη Δυτική Μακεδονία2022-11-21T12:36:19+02:00

Small and medium enterprises securing future-proof bioenergy chains

SecureChain was a Horizon 2020 project co-financed by the European Commission from 2015 to 2018, which focused on promoting market uptake of bioenergy in small and medium-sized enterprises (SMEs). The main objective was to promote a Sustainable Supply Chain Management practice that meets highest environmental quality and financial viability standards and targets local biomass suppliers, energy producers and financial sector players. Unique features of the project were that the entire bioenergy chain was considered, and sustainability and financing were an integral part of the project set-up.

Small and medium enterprises securing future-proof bioenergy chains2022-11-21T12:36:02+02:00

Οδηγός επενδύσεων για τις ενεργειακές επενδύσεις ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία

Ο Σύντομος Εκπαιδευτικός Οδηγός για τις Επενδύσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με στόχο την περαιτέρω δραστηριοποίηση των ανώτερων και ανωτάτων πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες: • Συνοπτική περιγραφή τρέχοντος νομικού πλαισίου για τις επενδύσεις ΑΠΕ στην Ελλάδα. • Πλήρη διαγράμματα ροής (flow charts) για τις προϋποθέσεις αδειοδότησης, την αδειοδοτική διαδικασία και διαδικασία αξιολόγησης των επενδύσεων όλων των τεχνολογιών ΑΠΕ στην Ελλάδα. Οι κόμβοι των διαγραμμάτων διαφοροποιούνται ανάλογα με τη δραστηριότητα. Οι «είσοδοι» και «έξοδοι» των κόμβων χαρακτηρίζονται από διαφορετικά είδη γραμμών ανάλογα με τη δραστηριότητα. Σε κάθε διαδικασία, επισημάνονται τα κρίσιμα σημεία των διαδικασιών ενώ στο τέλος υπάρχουν γενικές παρατηρήσεις. • Συνοπτικό, αλλά πλήρη και συστηματικό οδηγό με τις διαδικασίες και τα χρηματοδοτικά εργαλεία για επενδύσεις ΑΠΕ στην Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένων [...]

Οδηγός επενδύσεων για τις ενεργειακές επενδύσεις ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία2022-11-21T12:35:55+02:00

Collection of good practices and context-based experiences in green sectors innovation financing

This document consists of a collection of good practices and context-based experiences for policy learning and knowledge generation. More specific it consists of a collection of case studies on: financial instruments used by public authorities in partner regions as described below & support services for accessing innovation financing already provided by clusters to their members. The compilation and elaboration of case studies is carried out in 4 steps: methodology definition, data collection and analysis, report elaboration, sharing of acquired knowledge during relevant workshops within the project activities. Collection of good practices and context-based experiences in green sectors innovation financing

Collection of good practices and context-based experiences in green sectors innovation financing2022-11-21T12:35:56+02:00

Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) για τους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας

Η πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η εν λόγω πρωτοβουλία βασίζεται σε έναν ολοκληρωμένο και συμμετοχικό ενεργειακό σχεδιασμό, στον οποίο οι τοπικοί παράγοντες διαδραματίζουν ενεργό ρόλο. Οι τοπικές αρχές που υπογράφουν την πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων δεσμεύονται για την υποβολή ενός Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ). Μέσω του ΣΔΑΕ οι τοπικές αρχές εστιάζουν, κατά κύριο λόγο, στη μείωση της ζήτησης ενέργειας εντός της επικράτειάς τους καθώς επίσης και στην προώθηση της χρήσης των τοπικών πηγών ενέργειας. Στο ΣΔΑΕ, τομείς όπως ο οικιακός τομέας, ο τριτογενής τομέας καθώς επίσης τα κτίρια, ο εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις του Δήμου, όπως και ο τομέας των μεταφορών, θεωρούνται βασικοί άξονες δράσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Επί [...]

Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) για τους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας2022-11-21T12:35:58+02:00

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) για το Δήμο Αμυνταίου

Ο Δήμος Αμυνταίου αναδεικνύοντας την ισχυρή πολιτική βούληση και δέσμευσή του προς την κατεύθυνση του βιώσιμου ενεργειακού σχεδιασμού, προσχώρησε την 18η Απριλίου 2011 στο Σύμφωνο των Δημάρχων. Το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ) του Δήμου Αμυνταίου αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Rural Web Energy Learning Network for Action (eReNet)», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το κοινοτικό πρόγραμμα Intelligent Energy Europe (IEE). Το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΣΑΔ-ΕΜΠ) είναι ο συντονιστής του συγκεκριμένου έργου και η οργάνωση που συνέταξε το παρόν ΣΔΑΕ σε συνεργασία με το Δήμο Αμυνταίου.

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) για το Δήμο Αμυνταίου2022-11-21T12:36:00+02:00

Εναλλακτικές λύσεις για την τηλεθέρμανση στη Δυτική Μακεδονία – Η περίπτωση της πόλης της Πτολεμαΐδας

Περιεχόμενα Περίληψη 1. Εισαγωγή 1.1. Τηλεθέρμανση στη Δ. Μακεδονία 1.2. Πλεονεκτήματα της τηλεθέρμανσης 1.3. Περιγραφή της σημερινής κατάστασης σε Κοζάνη, Αμύνταιο και Πτολεμαΐδα 1.3.1. Τηλεθέρμανση Κοζάνης 1.3.2. Τηλεθέρμανση Αμύνταιου 1.3.3. Τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας 1.4. Ανάγκη μετάβασης σε ένα άλλο μοντέλο θέρμανσης στη Δ. Μακεδονία 1.5. Η ευρωπαϊκή εμπειρία 1.5.1. Η πόλη του Güssing στην Αυστρία 1.5.2. Η πόλη του Marstal στη Δανία 1.5.3. Η πόλη του Poderwijk στην Ολλανδία 1.5.4. Το βιοαέριο στη Δανία 2. Εναλλακτικές λύσεις για την τηλεθέρμανση της πόλης της Πτολεμαΐδας 2.1. Βιοαέριο 2.1.1. Αξιοποίηση λυμάτων βιολογικού καθαρισμού 2.1.2. Κτηνοτροφικά απόβλητα 2.1.3. Συμπαραγωγή Θερμικής και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιοαέριο 2.1.4. Τεχνοοικονομικές παράμετροι 2.2. Θερμικά Ηλιακά με Διεποχική Αποθήκευση Θερμότητας και Αντλίες Θερμότητας 2.2.1 . Τεχνικοοικονομικές παράμετροι 2.3. Βιομάζα 2.3.1. Δυναμικό βιομάζας στη Δυτική [...]

Εναλλακτικές λύσεις για την τηλεθέρμανση στη Δυτική Μακεδονία – Η περίπτωση της πόλης της Πτολεμαΐδας2022-11-21T12:35:44+02:00

Οδικός Χάρτης Μετάβασης στη Μεταλιγνιτική Περίοδο για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Το μέλλον του λιγνίτη στην Ελλάδα διαγράφεται ακόμα πιο δυσοίωνο, λόγω της ιδιαίτερα χαμηλής ποιότητάς του, της στροφής των μεγάλων διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μακριά από το κάρβουνο, των πρόσφατων αλλαγών στο χρηματιστήριο ρύπων διοξειδίου του άνθρακα (CO2), την αυστηροποίηση της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας που διέπει τις εκπομπές των υπόλοιπων αέριων ρύπων, αλλά και τον ανταγωνισμό με τις ΑΠΕ. Ειδικά για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), που φιλοξενεί σχεδόν το σύνολο των λιγνιτικών μονάδων στη χώρα μας, αναμένεται μείωση της υφιστάμενης λιγνιτικής ισχύος κατά 3.495MW στο διάστημα 2014-2030. Είναι προφανές ότι οι επιπτώσεις αυτών των εξελίξεων στην οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας, που για δεκαετίες στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στον λιγνίτη, θα είναι καταιγιστικές. Απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις, η ελληνική πολιτεία και η ΔΕΗ δείχνουν προσηλωμένες στη [...]

Οδικός Χάρτης Μετάβασης στη Μεταλιγνιτική Περίοδο για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας2022-11-21T12:35:45+02:00

Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης για τη Μεταλιγνιτική Περίοδο

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης με σκοπό τη χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής για την προετοιμασία της μετάβασης του ενεργειακού άξονα Κοζάνης - Πτολεμαΐδας – Αμυνταίου – Φλώρινας στη μεταλιγνιτική περίοδο που εκπονήθηκε από την ΑΝΚΟ ΑΕ για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Μπορείτε να το κατεβάσετε σε pdf και περιλαμβάνει τις Α' και Β φάσεις: Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης για τη Μεταλιγνιτική Περίοδο Παρακάτω μπορείτε να δείτε την παρουσίαση από τον Αναστάσιο Σιδηρόπουλο, Διευθυντή Προγραμμάτων της ΑΝΚΟ: Παρουσίαση ΑΝΚΟ για Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης για τη Μεταλιγνιτική Περίοδο

Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης για τη Μεταλιγνιτική Περίοδο2022-11-21T12:35:46+02:00