Δυνατότητες παραγωγής και διάθεσης βιοκαυσίμων από γεωργικά – δασικά προϊόντα – Πιλοτική εφαρμογή

Στα πλαίσια της διερεύνησης των δυνατοτήτων χρήσης της βιομάζας στη χώρα μας, μέσω του έργου «PROARES – Προώθηση των δυνατοτήτων των ανανεώσιμων αγροτικών ενεργειακών πηγών» και του προγράμματος «Δυνατότητες παραγωγής και διάθεσης βιοκαυσίμων από γεωργικά – δασικά προϊόντα – Πιλοτική εφαρμογή», του Τμήματος Σχεδιασμού Τεχνολογίας Ξύλου – Επίπλου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας σε συνεργασία με το ΚΕ.ΠΕ. της Ν.Α. Κοζάνης, έγινε μία έρευνα σχετικά με τη δυνατότητα χρήσης των βιοκαυσίμων που προέρχονται από τα υπολείμματα της μηχανικής κατεργασίας του ξύλου, καθώς και από τα υπολείμματα της γεωργικής παραγωγής, ξυλώδους μορφής, γνωστά και με τον όρο wood pellets ή wood briquettes. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα σε όλους τους νομούς Γρεβενών ­ Κοζάνης­Φλώρινας­Καστοριάς που την απαρτίζουν προκειμένου να γίνει [...]