Avada Law

Έξυπνη πλατφόρμα διαδικτύου-των-πραγμάτων διαχείρισης και αξιοποίησης ανακυκλούμενου νερού βιολογικού καθαρισμού για άρδευση σε καλλιέργειες στη γεωργία ακριβείας

Η βιωσιμότητα αγροκτηνοτροφικών επιχειρήσεων επιτάσσει τη μεταστροφή τους από τη μεγιστοποίηση κέρδους στη μείωση κόστους παραγωγής και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων. Η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην [...]

Έξυπνη πλατφόρμα διαδικτύου-των-πραγμάτων διαχείρισης και αξιοποίησης ανακυκλούμενου νερού βιολογικού καθαρισμού για άρδευση σε καλλιέργειες στη γεωργία ακριβείας2024-01-03T11:47:44+02:00

Σχεδιασμός και ανάπτυξη νανοδιάταξης (κλειστού συστήματος) με βάση το γραφένιο για την ανίχνευση της γλυκόζης στον ιδρώτα και την ελεγχόμενη διαδερμικη αποδέσμευση της εγκλωβισμένης σε νανογαλακτώματα υπογλυκαιμικής ουσίας

Η πρόταση σκοπέυει στην κατασκευή ενός φορητού διαγνωσοθεραπευτικού συστήματος για την αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη, Συγκεκριμένα, προτείνεται η κατασκευή ενός βιοαισθήτηρα γραφενιού, ο οποίος θα είναι σε μορφή επιθέματος και [...]

Σχεδιασμός και ανάπτυξη νανοδιάταξης (κλειστού συστήματος) με βάση το γραφένιο για την ανίχνευση της γλυκόζης στον ιδρώτα και την ελεγχόμενη διαδερμικη αποδέσμευση της εγκλωβισμένης σε νανογαλακτώματα υπογλυκαιμικής ουσίας2024-01-03T11:47:44+02:00

Νέες τεχνολογίες και καινοτόμες προσεγγίσεις σε σχέση με την Αγροδιατροφή και τον Τουρισμό για την ενίσχυση της περιφερειακής αριστείας στην Δυτική Μακεδονία

Η πράξη AGRO-TOUR εστιάζει στους τομείς αγροδιατροφής και τουρισμού, συμπεριλαμβάνοντας δράσεις και ενέργειες που στοχεύουν στις προτεραιότητες της Στρατηγική Περιφερειακής Έξυπνης Εξειδίκευσης της περιφέρειας, και παράλληλα συνδράμουν στην ανάπτυξη σύγχρονων [...]

Νέες τεχνολογίες και καινοτόμες προσεγγίσεις σε σχέση με την Αγροδιατροφή και τον Τουρισμό για την ενίσχυση της περιφερειακής αριστείας στην Δυτική Μακεδονία2024-01-03T11:47:41+02:00

Ανάπτυξη νέων καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος για την ενίσχυση της αριστείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας», το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) μαζί με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/Παράρτημα Πτολεμαΐδας θέτει ως στόχο την [...]

Ανάπτυξη νέων καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος για την ενίσχυση της αριστείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας2024-01-03T11:47:41+02:00

Ζωντανή Ετικέτα Κρασιού: Καινοτόμες Εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Σήμανση Προϊόντων Οίνου.

Οι τεχνολογίες της επαυξημένης πραγματικότητας κερδίζουν συνεχώς έδαφος σήμερα σε διάφορους τομείς της επικοινωνίας και του μάρκετινγκ και η παρούσα πρόταση εστιάζει στην χρήση τους στον τομέα των τροφίμων και [...]

Ζωντανή Ετικέτα Κρασιού: Καινοτόμες Εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Σήμανση Προϊόντων Οίνου.2024-01-03T11:47:43+02:00

Ευφυείς Νοσοκομειακές Κλίνες Νοσηλείας Ασθενών

Η συνεχής παρακολούθηση του ασθενούς κατά τη νοσηλεία του είναι απαραίτητη για την αναγνώριση προτύπων ενδεικτικών κινδύνων ή παθογενειών, των οποίων η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση είναι ικανή να οδηγήσει [...]

Ευφυείς Νοσοκομειακές Κλίνες Νοσηλείας Ασθενών2024-01-03T11:47:44+02:00

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝHΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΚΥΚΛΟ (TFC) ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΑΠΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

Το έργο TRI-Max στοχεύει στην αποδοτικότερη μετατροπή σε ηλεκτρισμό απορριπτόμενης θερμότητας από θερμικές διεργασίες, με έμφαση στη βιομηχανία έντασης ενέργειας και στο βιοαέριο. Η επίτευξη του στόχου αυτού θα πραγματοποιηθεί [...]

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝHΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΚΥΚΛΟ (TFC) ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΑΠΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ2024-01-03T11:47:44+02:00

Παρακολούθηση καλλιέργειας κρόκου Κοζάνης με Mη επανδρωμένα Ιπτάμενα Οχήματα, Drone Innovation in saffron Agriculture Surveillance (DIAS)

Η πρόταση DIAS, (Drone Innovation in Agriculture Surveillance) στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος αυτοματοποιημένης επίβλεψης της καλλιέργειας του κρόκου. Το σύστημα 24ης παρακολούθησης καλλιεργειών κρόκου σε πραγματικό χρόνο, θα [...]

Παρακολούθηση καλλιέργειας κρόκου Κοζάνης με Mη επανδρωμένα Ιπτάμενα Οχήματα, Drone Innovation in saffron Agriculture Surveillance (DIAS)2024-01-03T11:47:40+02:00

Μακροβιότητα και ευζωία χοιρομητέρων: Δείκτες γενετικής επιλογής, διατροφική διαχείριση αναπτυσσόμενων νεαρών χοιρομητέρων και έλεγχος των επιπτώσεων των λοιμώξεων του ουροποιητικού

H μειωμένη μακροζωία των χοιρομητέρων στις σύγχρονες χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις είναι δείκτης μειωμένης ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης & προβλημάτων στην ευζωία των ζώων της εκτροφής. Η διάρκεια της παραγωγικής ζωής των χοιρομητέρων [...]

Μακροβιότητα και ευζωία χοιρομητέρων: Δείκτες γενετικής επιλογής, διατροφική διαχείριση αναπτυσσόμενων νεαρών χοιρομητέρων και έλεγχος των επιπτώσεων των λοιμώξεων του ουροποιητικού2024-01-03T11:47:40+02:00

Υβριδικά Αυτόνομα Ενεργειακά Συστήματα Έξυπνης Δικτύωσης & Πρόβλεψης

Η πρόταση στοχεύει στη μελέτη και βιομηχανική έρευνα έξυπνων ενεργειακών υβριδικών συστημάτων, είτε αυτόνομων είτε ενταγμένων σε δίκτυο, τα οποία θα βελτιώνουν τις υποδομές ενέργειας και ασφάλειας δημοσίων οδών και [...]

Υβριδικά Αυτόνομα Ενεργειακά Συστήματα Έξυπνης Δικτύωσης & Πρόβλεψης2024-01-03T11:47:40+02:00