Avada Law

Επιχειρησιακό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για την Αξιοποίηση των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας

... οι 9 κύριες λίμνες της Δυτικής Μακεδονίας αποτελούν τους κεντρικούς άξονες ανάπτυξης της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης στην Περιφέρεια ΔυτικήςΕπιχειρησιακό Σχέδιο ΟΧΕ Αξιοποίησης Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας . Οι λίμνες αυτές είναι η Μεγάλη Πρέσπα, Μικρή Πρέσπα, Ζάζαρη, Χειμαδίτιδα, Πετρών, Βεγορίτιδα, Καστοριάς (Ορεστιάδα), Ιλαρίωνα και Πολυφύτου. Η συνοχή των περιοχών παρέμβασης αποτελεί παράγοντα κρίσιμης σημασίας για την ορθή στοχοθέτηση και επιλογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό και για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής ομοιογένειας οι περιοχές αυτές με βάση τα οικολογικά χαρακτηριστικά, τη λειτουργική τους χρήση και αξία καθώς και τις χρήσεις γης πέριξ των λιμνών κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις (4) βασικούς πόλους ανάπτυξης με ομοειδή χαρακτηριστικά...  

Επιχειρησιακό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για την Αξιοποίηση των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας2022-11-21T12:35:28+02:00

Αξιολόγηση και κατάρτιση Σχεδίου για Δράσεις όπου απαιτείται η χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων (τύπου JESSICA) στο πλαίσιο υλοποίησης των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Αξιολόγηση και κατάρτιση Σχεδίου για Δράσεις, όπου απαιτείται η χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων (τύπου JESSICA), στο πλαίσιο υλοποίησης των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Στο πλαίσιο της σύμβασης αυτής, παρελήφθησαν την 7 η Μαρτίου 2017 τα Προσχέδια των Επιχειρησιακών Σχεδίων Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Προσχέδια ΕΣΣΒΑΑ), όπως αυτά έχουν κατατεθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας. Συγκεκριμένα, έχουν παραληφθεί σε ηλεκτρονική μορφή τα ακόλουθα στοιχεία: - Φάκελος υποβολής ΕΣΣΒΑΑ Δήμου Γρεβενών, - Φάκελος υποβολής ΕΣΣΒΑΑ Δήμου Εορδαίας, - Φάκελος υποβολής ΕΣΣΒΑΑ Δήμου Καστοριάς, - Φάκελος υποβολής ΕΣΣΒΑΑ Δήμου Κοζάνης, και - Φάκελος υποβολής ΕΣΣΒΑΑ Δήμου Φλώρινας. Ακολούθως, λαμβανομένου υπόψη του αντικειμένου εργασίας που έχει προδιαγραφεί στη σύμβαση και με βάση τα δεδομένα που έχουν υποβληθεί, αποτυπώνονται και καταγράφονται [...]

Αξιολόγηση και κατάρτιση Σχεδίου για Δράσεις όπου απαιτείται η χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων (τύπου JESSICA) στο πλαίσιο υλοποίησης των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της Προγραμματικής Περιόδου 2014-20202022-11-21T12:35:28+02:00

Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Γρεβενών: “Γρεβενά 2020”

Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει ένα σημαντικό μέρος της πόλης των Γρεβενών με κύρια διεύρυνση στα νότια όρια της επί του Γρεβενίτη ποταμού και την περιοχή του δάσους Καστράκι. Περικλείεται από τις κύριες Οδούς: Αγίου Αχιλλείου, 13ης Οκτωβρίου, Κ. Παλαιολόγου, Μ. Αλεξάνδρου, Κ. Ταλιαδούρη (έως την έξοδο της πόλης προς Κοζάνη), Περιφερειακή Γρεβενών, περιοχή Δάσους Καστράκι. Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Γρεβενών

Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Γρεβενών: “Γρεβενά 2020”2022-11-21T12:35:29+02:00

Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Καστοριάς: “Καστοριά, ευρωπαϊκή πόλη να ζεις και να επισκεφθείς”

Η περιοχή παρέμβασης οριοθετείται από τα κοινά χαρακτηριστικά της, δηλαδή την αστική, κοινωνική, εμπορική και επιχειρηματική υποβάθμιση, τις έντονες εισοδηματικές ανισότητες, την εμφάνιση θυλάκων ανεργίας - ιδιαίτερα των νέων, τη γήρανση του τοπικού πληθυσμού, τα έντονα φαινόμενα κυκλοφοριακής συμφόρησης, και τις δυσκολίες πρόσβασης. Πιο συγκεκριμένα, αναλύεται σε: • Παλιά Πόλη (Πολεοδομική Ενότητα Α): περιλαμβάνει κυρίως τον ιστορικό πυρήνα της Πόλης, με καθοριστικά στοιχεία τον παραδοσιακό ιστό και το πλούσιο απόθεμα των εκκλησιαστικών (κυρίως) μνημείων και την ύπαρξη παραδοσιακών κτισμάτων - μεμονωμένων και συνόλων (πυρήνων), με αρνητικά στοιχεία την αλλοίωση της ιστορικής και πολιτισμικής φυσιογνωμίας της Πόλης, την απώλεια σημαντικού μέρους από τα διατηρητέα κτίρια (λόγω κακής συντήρησης και εγκατάλειψης) και την έλλειψη κοινωνικού εξοπλισμού (κοινωφελείς εξυπηρετήσεις). • Αγορά (Πολεοδομική Ενότητα Β): περιλαμβάνει την πρώτη εκτός [...]

Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Καστοριάς: “Καστοριά, ευρωπαϊκή πόλη να ζεις και να επισκεφθείς”2022-11-21T12:35:29+02:00

Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Κοζάνης: «H Πόλη κινείται …κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα!»

Η περιοχή παρέμβασης, συνολικής έκτασης 450.000 τ.μ. εκτείνεται στο εμπορικό και διοικητικό κέντρο της πόλης της Κοζάνης και την περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού και περικλείεται από τις πλατείες Νίκης (κεντρική) και 28ης Οκτωβρίου και τις οδούς Στοάς – Τράντα – Τσιμινάκη – Ολύμπου – Θεσσαλονίκης – Τριών Δένδρων – Κασομούλη – Γερμανού Καραβαγγέλη – 3ης Σεπτεμβρίου – Μακρυγιάννη – Εμ.Μπενάκη – Κακριδή Ι. – Πρωταγόρα – Καρέλη Ζ. – Κρόκου – Α. Φακίνου – Κυκλάδων – Αριστοτέλους – 11ης Οκτωβρίου – Βενιζέλου – Αρχελάου – Ολύμπου – Ερμού – Βενιζέλου – Πλατεία 28ης Οκτωβρίου. Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Κοζάνης

Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Κοζάνης: «H Πόλη κινείται …κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα!»2022-11-21T12:35:29+02:00

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS 3) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Το περιεχόμενο του σχεδίου συνθέτουν η έρευνα, η τεχνολογική ανάπτυξη και η καινοτομία υπό το πρίσμα των εμβληματικών πρωτοβουλιών της Ευρώπης 2020: έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Μέσω του σχεδίου καλύπτονται οι 11 θεματικοί στόχοι της νέας Προγραμματικής Περιόδου, όπως αυτοί έχουν τεθεί από τα ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ και οι 3 Προτεραιότητες Εργασίας

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS 3) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας2022-11-21T12:35:23+02:00

Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη Βιοποικιλότητα

Η Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας:  Η Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας παρουσιάζει υψηλό βαθμό συσχέτισης με τους γενικούς και ειδικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και συνάδει με τη γενικότερη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη Βιοποικιλότητα (EU Biodiversity Strategy), με στόχο την ανάσχεση της απώλειας Bιοποικιλότητας και της συμβολής της ΕΕ στην αποτροπή της απώλειας Βιοποικιλότητας παγκοσμίως σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια (2010). Τόσο ο σχεδιασμός όσο και η υλοποίηση των δράσεων ακολουθούν την Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα (ΥΠΕΚΑ 2014) με άξονα τον Νόμο για τη Βιοποικιλότητα (Ν.3937/2011, ΦΕΚ60/Α/31-03-2011) και βασίζονται στην εφαρμογή των συγκεκριμένων Οδηγιών για τους Οικοτόπους (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) και τα Πουλιά, (Οδηγία 2009/147/EΚ) σε συνδυασμό με την παράλληλη [...]

Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη Βιοποικιλότητα2022-11-21T12:35:24+02:00

Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Αξιοποίηση της Βιομάζας με έμφαση στην Τηλεθέρμανση

Η παρούσα μελέτη χρηματοδοτήθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια του έργου «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Αξιοποίηση της Βιομάζας με έμφαση στην Τηλεθέρμανση». Το ΕΚΕΤΑ/ ΙΔΕΠ, στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, παρέχει τεχνική υποστήριξη στην Περιφέρεια με στόχο την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης με ανάδειξη συγκεκριμένων περιοχών που συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προυποθέσεις (διαθέσιμο δυναμικό) για τη δημιουργία μονάδας βιομάζας για Τηλεθέρμανση. Αντικείμενο του παραδοτέου είναι η παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) για την αξιοποίηση της διαθέσιμης βιομάζας. Στόχοι του παραδοτέου είναι: - η παρουσίαση των διαθέσιμων τεχνολογιών αξιοποίησης της βιομάζας - η βέλτιστη χωροθέτηση μονάδων αξιοποίησης της βιομάζας για Τηλεθέρμανση στην [...]

Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Αξιοποίηση της Βιομάζας με έμφαση στην Τηλεθέρμανση2022-11-21T12:35:24+02:00

Στρατηγική της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας

Το Σχέδιο Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας (ΠεΣΚΕ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνει μία συνεκτική και ολοκληρωμένη Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την αντιμετώπιση της φτώχειας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της ΠεΣΚΕ αποτελεί δέσμευση της Περιφέρειας στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και βασική προϋπόθεση για την ενεργοποίηση δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης» του Επιχειρησιακό Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠ-ΠΔΜ) 2014-2020. Παρακάτω δίνεται αναλυτικά και συνοπτικά η μελέτη:

Στρατηγική της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας2022-11-21T12:35:25+02:00