Θυλακες Καινοτομίας: Μελέτη σκοπιμότητας, θεσμοθέτησης & οργάνωσης νέων θυλάκων Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων στις Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας

Συνοπτικά: Α. Οι θύλακες καινοτομίας θα λειτουργήσουν στο πλαίσιο της Ζώνης Καινοτομίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε αυτή, ακολουθώντας την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 31/08/2022.Β. Χαρακτηρίζονται από το κύριο [...]