Avada Law

Κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές πολιτικές καινοτομίας που αναπτύχθηκαν με βάση τα αποτελέσματα και τα θεματικά πεδία των υποέργων του έργου SMART+

Το SMART+ είναι ένα μίνι-πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία των ΜΜΕ σε περιφερειακό επίπεδο. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG IVC το οποίο στηρίζει τις ευρωπαϊκές περιφέρειες να δημιουργήσουν εταιρικές σχέσεις και να εστιάσουν στην ανταλλαγή εμπειρίας και γνώσεων προκειμένου να δημιουργήσουν τις βέλτιστες πολιτικές και πρωτοβουλίες για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. Το πρόγραμμα SMART + εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος INTERREG IVC στις 5 Νοεμβρίου 2009 Επικεφαλής εταίρος του έργου SMART+ ορίστηκε η Ομοσπονδία των Δήμων, Περιφερειών και Επαρχιών της Αραγονίας, η οποία υλοποίησε το έργο σε συνεργασία με φορείς από πέντε περιφέρειες της ΕΕ: Σαξονία (Περιφέρεια Aufbauwerk Leipzig GmbH), Μαλοπόλσκα (Περιφέρεια Μαλοπόλσκα), Δυτική Μακεδονία (Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων), Κλουζ (Επαρχιακό Συμβούλιο Κλουζ) και Νοτιοανατολική Βουλγαρία (Εθνική Ένωση Δήμων [...]

Κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές πολιτικές καινοτομίας που αναπτύχθηκαν με βάση τα αποτελέσματα και τα θεματικά πεδία των υποέργων του έργου SMART+2022-11-21T12:36:04+02:00

Καλές πρακτικές ανάπτυξης των ΜΜΕ στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης

Το πρόγραμμα SMARTinMED στοχεύει στην ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των οικονομικών φορέων ανάπτυξης και των δημοσίων αρχών, υποστηρίζοντας τις ικανότητες καινοτομίας και ανάπτυξης των ΜΜΕ στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης με τη δημιουργία μιας κοινής στρατηγικής και ενός κοινού σχεδίου δράσης. Το νέο επιχειρηματικό μοντέλο που επέλεξε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ως εταίρος του έργου SMARTinMED σχετίζεται με την Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συγκεκριμένα στην επεξεργασία των απορριμμάτων Έκθεση (στα αγγλικά και περίληψή της στα ελληνικά) σχετιζόμενη με το προτεινόμενο νέο επιχειρηματικό μοντέλο Το νέο επιχειρηματικό μοντέλο που επελέγη είναι αυτό της πράσινης επιχειρηματικότητας (green businesses), ενώ η περίπτωση μελέτης εστιάζει στο επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας «Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας [...]

Καλές πρακτικές ανάπτυξης των ΜΜΕ στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης2022-11-21T12:35:22+02:00

Ανάπτυξη στρατηγικών συστάσεων για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία των ΜΜΕ σε περιφερειακό επίπεδο

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG IVC το οποίο στηρίζει τις ευρωπαϊκές περιφέρειες να δημιουργήσουν εταιρικές σχέσεις και να εστιάσουν στην ανταλλαγή εμπειρίας και γνώσεων προκειμένου να δημιουργήσουν τις βέλτιστες πολιτικές και πρωτοβουλίες για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

Ανάπτυξη στρατηγικών συστάσεων για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία των ΜΜΕ σε περιφερειακό επίπεδο2022-11-21T12:35:07+02:00

Εξαγωγές και επιχειρήσεις της ΠΔΜ – Οι καλές πρακτικές του προγράμματος Difass

...Οι ανάγκες επιλογής οδήγησαν σε αυτόν τον τομέα Πολιτικής για το παρόν Σχέδιο (ΡΙΡ) ( Εξαγωγές και επιχειρήσεις της ΠΔΜ) καθώς πολλές επιχειρήσεις της Περιφέρειας, ιδίως οι μικρότερες και όσες βρίσκονται στα πρώτα στάδια διεθνοποίησης, στερούνται των πόρων και της εξειδίκευσης που απαιτούνται για τον εντοπισμό επιχειρηματικών ευκαιριών στο εξωτερικό, πιθανών συνεργατών, επιχειρηματικών πρακτικών άλλων χωρών, εξαγωγικών διαδικασιών, κανονισμών που διέπουν τις εισαγωγές, προτύπων και προδιαγραφών προϊόντων, νομοθεσιών και κανονιστικών ρυθμίσεων, όρων εμπορικής προώθησης, κ.λπ. Η συντριπτική πλειοψηφία των περιφερειακών επιχειρήσεων δεν ασκούν εξαγωγική δραστηριότητα ως στρατηγική επιλογή. Η έλλειψη αξιόπιστης πληροφόρησης για διεθνείς αγορές αποτελεί διαχρονικά ένα από τα ισχυρότερα προσκόμματα στη διεθνή δραστηριότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων και ειδικότερα αυτών που δραστηριοποιούνται στη Δυτική Μακεδονία... Εξαγωγές και επιχειρήσεις της ΠΔΜ – Οι σχετικές Καλές [...]

Εξαγωγές και επιχειρήσεις της ΠΔΜ – Οι καλές πρακτικές του προγράμματος Difass2022-11-21T12:35:08+02:00

Σχέδιο Εφαρμογής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2014-2016

Στόχος του έργου DESUR είναι η βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών προκειμένου να προωθηθεί η υπεύθυνη καινοτομία των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) μέσω της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ όλων των εταίρων, με βάσει το τρίπτυχο: ΑΝΘΡΩΠΟΙ-ΚΕΡΔΟΣ-ΠΛΑΝΗΤΗΣ. Το Πρόγραμμα DESUR στοχεύει ειδικά στον εντοπισμό των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ στην ενσωμάτωση δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας στο επιχειρησιακό τους μοντέλο, προκειμένου να σημειώσουν πρόοδο προς τη βιώσιμη ανάπτυξη. ...Στην Ελλάδα, υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον σχετικά με θέματα όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και η εταιρική περιβαλλοντική διαχείριση, ως επίδραση των διεθνών κλήσεων για την ευθύνη των επιχειρήσεων απέναντι στο φυσικό περιβάλλον. Ως εκ τούτου, οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν πρακτικές για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης και την παρουσίασή της στο κοινό... ...Πράγματι, η υιοθέτηση [...]

Σχέδιο Εφαρμογής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2014-20162022-11-21T12:34:58+02:00