Avada Law

Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Μία εκ των σημαντικών παραμέτρων που δημιουργούν ένα θετικό κέλυφος υποδοχής νέων επενδύσεων, ιδίως της βιομηχανίας αλλά και όλων των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του τριτογενούς τομέα, είναι η χωροθέτηση των επιχειρήσεων εντός Οργανωμένων Υποδοχέων ή ακριβέστερα εντός Επιχειρηματικών Πάρκων του Ν. 3982/2011. Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΠ), δηλαδή η πολεοδομική οργάνωση μίας έκτασης βάσει ορισμένου ρυμοτομικού σχεδίου με σύγχρονες υποδομές και κανονισμούς λειτουργίας, εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη των εγκατεστημένων επιχειρήσεων με ορθή περιβαλλοντική διάσταση & ταυτότητα. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κατόπιν σχετικής εισήγησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας υλοποίησε το έργο του έργο "Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την αξιολόγηση και προτεραιοποίηση περιοχών που προτείνονται για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων ή Επιχειρηματικών Πάρκων Εξυγίανσης στη Δυτική Μακεδονία" το οποίο ολοκληρώθηκε [...]

Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας2022-11-21T12:36:20+02:00

Μελέτη Σκοπιμότητας Οργάνωσης και Θεσμοθέτησης Της Ζώνης Καινοτομίας Καθαρής Ενέργειας και Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών Δυτικής Μακεδονίας

Η Μελέτη αφορά την εκπόνηση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού ανάπτυξης της Ζώνης Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας (ΖΚΔΜ) με σκοπό την εξειδίκευση των στρατηγικών στόχων ανάπτυξης της ΖΚΔΜ και την ανάλυση των τακτικών, μέσων, δράσεων και παρεμβάσεων επίτευξής τους. Τα παραδοτέα της μελέτης δίνονται παρακάτω: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ B ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Β1: ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΥΛΑΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μελέτη Σκοπιμότητας Οργάνωσης και Θεσμοθέτησης Της Ζώνης Καινοτομίας Καθαρής Ενέργειας και Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών Δυτικής Μακεδονίας2022-11-21T12:36:21+02:00

Μελέτη ολοκληρωμένης ανάπτυξης της παραλίμνιας περιοχής λίμνης Πολυφύτου

Η δηµιουργία της τεχνητής λίµνης Πολυφύτου στη δεκαετία του 1970 δηµιούργησε νέα οικονοµικά και κοινωνικά δεδοµένα για όλη την παραλίµνια περιοχή. Η απαλλοτρίωση από τη ∆ΕΗ χιλιάδων στρεµµάτων εύφορης καλλιεργούµενης γης επηρέασε καθοριστικά την απασχόληση και το εισόδηµα αφού η οικονοµία ήταν καθαρά αγροτική. Η µείωση του παραγωγικού συντελεστή γη οδήγησε µεγάλο ποσοστό του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού και ολόκληρους οικισµούς εκτός παραγωγικής διαδικασίας. Η περιοχή γνώρισε µια πληθυσµιακή συρρίκνωση και έκτοτε ακολουθεί φθίνουσα πορεία χωρίς, µέχρι σήµερα να έχει δηµιουργήσει εναλλακτικό παραγωγικό πρότυπο. Η µεγαλύτερη επένδυση στην περιοχή ήταν η κατασκευή στο νότιο τµήµα της λίµνης των αρδευτικών έργων Σερβίων και Βελβεντού µε τα οποία αρδεύτηκαν πάνω από 30.000 στρέµµατα γης. Η αγροτική παραγωγή σήµερα βρίσκεται σε µια µεταβατική κατάσταση µε έντονη την αµφισβήτηση του [...]

Μελέτη ολοκληρωμένης ανάπτυξης της παραλίμνιας περιοχής λίμνης Πολυφύτου2022-11-21T12:35:46+02:00

Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης για τη Μεταλιγνιτική Περίοδο

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης με σκοπό τη χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής για την προετοιμασία της μετάβασης του ενεργειακού άξονα Κοζάνης - Πτολεμαΐδας – Αμυνταίου – Φλώρινας στη μεταλιγνιτική περίοδο που εκπονήθηκε από την ΑΝΚΟ ΑΕ για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Μπορείτε να το κατεβάσετε σε pdf και περιλαμβάνει τις Α' και Β φάσεις: Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης για τη Μεταλιγνιτική Περίοδο Παρακάτω μπορείτε να δείτε την παρουσίαση από τον Αναστάσιο Σιδηρόπουλο, Διευθυντή Προγραμμάτων της ΑΝΚΟ: Παρουσίαση ΑΝΚΟ για Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης για τη Μεταλιγνιτική Περίοδο

Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης για τη Μεταλιγνιτική Περίοδο2022-11-21T12:35:46+02:00

Μελέτη σκοπιμότητας – προμελέτη για τη δημιουργία Ενεργειακού Τεχνολογικού Πάρκου στο λεκανοπέδιο Πτολεμαϊδας – Αμυνταίου με στόχο την ανάπτυξη του Βιομηχανικού Τουρισμού

Το τεύχος Α της "Μελέτης σκοπιμότητας – προμελέτη για τη δημιουργία Ενεργειακού Τεχνολογικού Πάρκου στο λεκανοπέδιο Πτολεμαϊδας – Αμυνταίου με στόχο την ανάπτυξη του Βιομηχανικού Τουρισμού" που εκπονήθηκε για λογαριασμό της ΕΥΔΕΠ Δυτικής Μακεδονίας από το ΙΤΕΣΚ/ΕΚΕΤΑ με τη συνδρομή του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Μελέτη σκοπιμότητας – προμελέτη για τη δημιουργία Ενεργειακού Τεχνολογικού Πάρκου στο λεκανοπέδιο Πτολεμαϊδας – Αμυνταίου Α' ...σημειώνεται ότι το σύνολο της μελέτης αναζητείται για να αναρτηθεί σε ευανάγνωστη μορφή

Μελέτη σκοπιμότητας – προμελέτη για τη δημιουργία Ενεργειακού Τεχνολογικού Πάρκου στο λεκανοπέδιο Πτολεμαϊδας – Αμυνταίου με στόχο την ανάπτυξη του Βιομηχανικού Τουρισμού2022-11-21T12:35:47+02:00

Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας: “Φλώρινα – Βιώσιμη Πόλη, Πύλη Πολιτισμού”

Η επιλεχθείσα περιοχή της παρέμβασης όπου επικεντρώνεται το Σχέδιο ΒΑΑ περικλείει μια διευρυμένη έκταση περί του ιστορικού κέντρου της πόλης, που καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα του ιστού της (αστικού, επιχειρηματικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος), όπως και δομών εξυπηρέτησης ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης (γειτονιά της Πλατείας Ηρώων και γειτονιά του Κέντρου). Περιλαμβάνεται μια κύρια διεύρυνση στα δυτικά όρια της πόλης, παραποτάμια στον ποταμό Σακουλέβα και έως τη γέφυρα της Γεωργικής Σχολής. Περικλείεται από τις κύριες Οδούς: Κοντόπουλου, Τραπεζούντος, Ολυμπιάδος, Αρριανού, Λεωφ. Μακεδονομάχων, Κωνσταντίνου Καραμανλή, Ι. Άρτη, Εθνομάρτυρος Αιμιλιανού, Καυκάσου και Ιωαννίνων. Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας

Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας: “Φλώρινα – Βιώσιμη Πόλη, Πύλη Πολιτισμού”2022-11-21T12:35:32+02:00

Επιχειρησιακό σχέδιο για την ανάπτυξη Τεχνολογικού Πάρκου στην ΑΕΒΑΛ και οδηγοί υποστήριξης για την ανάπτυξη επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων

Παρατίθενται παρακάτω: Επιχειρησιακό σχέδιο για την ανάπτυξη Τεχνολογικού Πάρκου το οποίο προτείνεται να εγκατασταθεί στο χώρο της πρώην λιπασματοβιομηχανίας της ΑΕΒΑΛ. Η έκταση της ΑΕΒΑΛ ανήκει στο Δήμο Πτολεμαΐδας και θα παραχωρηθεί για τη δημιουργία του Πάρκου. Η συνολική έκταση των εγκαταστάσεων ανέρχεται στα 2700 στρέμματα. Επιχειρησιακό σχέδιο για την ανάπτυξη Τεχνολογικού Πάρκου στην ΑΕΒΑΛ Οικονομική Μελέτη για την αξιολόγηση των εγκαταστάσεων για την ανάπτυξη επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων Περιέχει ανάλυση των Επιστημονικών και Τεχνολογικών Πάρκων στην Ελλάδα καθώς και αξιολόγηση των φορέων της Δυτικής Μακεδονίας για τη συμμετοχή τους. Οικονομική Μελέτη για την αξιολόγηση των εγκαταστάσεων για την ανάπτυξη επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων Οδηγός Καλών Πρακτικών για τη Δημιουργία, Διαχείριση και Ανάπτυξη ενός Τεχνολογικού Πάρκου Ο κύριος στόχος του παρόντος οδηγού είναι η συλλογή [...]

Επιχειρησιακό σχέδιο για την ανάπτυξη Τεχνολογικού Πάρκου στην ΑΕΒΑΛ και οδηγοί υποστήριξης για την ανάπτυξη επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων2022-11-21T12:35:20+02:00

Διαχειριστικό Σχέδιο Βελτίωσης της κοίτης του Δοτσικιώτη ποταμού με κατασκευή ενός πάρκου αναψυχής και μιας διαδρομής πεζοπορίας

Καταγραφή των προβλημάτων που συναντώνται στη νέα διασυνδεδεμένη περιοχή εφαρμογής και των πιθανών λύσεων τους με βάση την ανταλλαγή εμπειριών με τους άλλους εταίρους του έργου Καταγραφή των προβλημάτων που συναντώνται στη νέα διασυνδεδεμένη περιοχή εφαρμογής και των πιθανών λύσεων τους μεβάση την ανταλλαγή εμπειριών με τους άλλους εταίρους του έργου Καλές πρακτικές – έργα επεμβάσεων στους εταίρους του προγράμματος Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρουμανία, στην διασυνδεδεμένη περιοχή (Δοτσικό – Ελλάδα) Καταγραφή των καλών πρακτικών που εφαρμόζονται στη νέα διασυνδεδεμένη περιοχή εφαρμογής Το σχέδιο αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου στην διασυνδεδεμένη περιοχή εφαρμογής με βάση τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν από την συμμετοχή στο έργο ERCIP (εκτενής περιγραφή των επεμβάσεων που προτείνουν οι υπόλοιποι εταίροι ως παραδείγματα καλής πρακτικής που αποτελούν και αποκτηθείσες γνώσεις και εμπειρίες, [...]

Διαχειριστικό Σχέδιο Βελτίωσης της κοίτης του Δοτσικιώτη ποταμού με κατασκευή ενός πάρκου αναψυχής και μιας διαδρομής πεζοπορίας2022-11-21T12:35:22+02:00

Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη Βιοποικιλότητα

Η Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας:  Η Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας παρουσιάζει υψηλό βαθμό συσχέτισης με τους γενικούς και ειδικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και συνάδει με τη γενικότερη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη Βιοποικιλότητα (EU Biodiversity Strategy), με στόχο την ανάσχεση της απώλειας Bιοποικιλότητας και της συμβολής της ΕΕ στην αποτροπή της απώλειας Βιοποικιλότητας παγκοσμίως σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια (2010). Τόσο ο σχεδιασμός όσο και η υλοποίηση των δράσεων ακολουθούν την Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα (ΥΠΕΚΑ 2014) με άξονα τον Νόμο για τη Βιοποικιλότητα (Ν.3937/2011, ΦΕΚ60/Α/31-03-2011) και βασίζονται στην εφαρμογή των συγκεκριμένων Οδηγιών για τους Οικοτόπους (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) και τα Πουλιά, (Οδηγία 2009/147/EΚ) σε συνδυασμό με την παράλληλη [...]

Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη Βιοποικιλότητα2022-11-21T12:35:24+02:00

Σχέδιο Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Το παρόν είναι το ενοποιημένο 1ο και 2ο Παραδοτέο του έργου «Σχέδιο Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» που ανατέθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην «ΜΠΙ-ΣΙ-ΕΣ Σύμβουλοι Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Ι.Κ.Ε.». Βασικό στόχο του Σχεδίου αποτελεί η ορθολογική αξιοποίηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Δυτικής Μακεδονίας για την τουριστική και γενικότερα την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη.

Σχέδιο Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας2022-11-21T12:35:26+02:00