Προώθηση της ενεργής συμμετοχής των γυναικών στην περιφερειακή παραγωγή και ανάπτυξη (WinWin)

Το πρόγραμμα WIN-WIN επικεντρώνεται στην προώθηση της ενεργής συμμετοχής των γυναικών στην περιφερειακή παραγωγή και ανάπτυξη, μέσω της αύξησης της συμμετοχής τους στην εργασία και την επιχειρηματικότητα. Το πρόγραμμα στοχεύει [...]