Avada Law

Μελέτη βιωσιμότητας οικισμού Μαυροδενδρίου

Η Μελέτη Βιωσιμότητας Οικισμού Μαυροδενδρίου αναφέρεται στον οικισµό του Μαυροδενδρίου Κοζάνης και εκπονήθηκε το 2010 για λογαριασμό του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη (νυν Κοζάνης) . Αφορµή για τη διεξαγωγή της υπήρξαν οι ευρύτερες µεταβολές που αναµενόταν να πραγµατοποιηθούν στην περιοχή και που επηρεάζουν άµεσα, ή/και έµµεσα, τη λειτουργία του συγκεκριµένου οικισµού. ...Η εγκατάσταση των λιγνιτικών εκµεταλλεύσεων και η αναµενόµενη επέκταση προς τα δυτικά των ορυχείων Μαυροπηγής και Ν∆ πεδίου Πτολεµαΐδας, σε συνδυασµό µε τις επακόλουθες µετεγκαταστάσεις των γειτονικών οικισµών (Ποντοκώµη, Μαυροπηγή), δηµιουργεί ερωτήµατα για τη δυνατότητα διατήρησης ενός οικισµού περιβαλλοντικά, οικονοµικά, κοινωνικά και λειτουργικά βιώσιµου...

Μελέτη βιωσιμότητας οικισμού Μαυροδενδρίου2022-11-21T12:36:26+02:00

Πρόταση βιομηχανίας κατασκευής πράσινου ενεργειακού εξοπλισμού με βασικό μέτοχο τη ΔΕΗ

Πρόταση της Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης και των Οικολόγων Πράσινων Κοζάνης για ...3000 πράσινες θέσεις εργασίας στον τομέα κατασκευής πράσινου ενεργειακού εξοπλισμού Ο εν λόγω τομέας έχει ως αντικείμενο την κατασκευή βασικού εξοπλισμού για εγκαταστάσεις ΑΠΕ, οι οποίες θα γίνουν και θα λειτουργήσουν σε διάφορες περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας. Περιλαμβάνει εξοπλισμό για ανεμογεννήτριες, φωτοβολταικά και ηλιοθερμικά. Οι βιομηχανίες – βιοτεχνίες κατασκευής του εν λόγω εξοπλισμού θα χωροθετηθουν κατά προτεραιότητα στους πληττόμενους νομούς (Κοζάνης – Φλώρινας - Αρκαδίας) με παράλληλη θεσμοθέτηση ειδικών κινήτρων (δάνεια, επιδοτήσεις)...

Πρόταση βιομηχανίας κατασκευής πράσινου ενεργειακού εξοπλισμού με βασικό μέτοχο τη ΔΕΗ2022-11-21T12:36:00+02:00

Μελέτη ανάπτυξης παραλίμνιας & ευρύτερης περιοχής του Φράγματος Πραμόριτσας Βοϊου

Στην περιοχή Πενταλόφου - Βοίου νομού Κοζάνης στο υδρόρεμμα Πραμόριτσας η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης κατασκεύασε ένα τεχνητό φράγμα με στόχο την κάλυψη σε πόσιμο νερό μιας ευρύτερης περιοχής που αφορά περί τους 60 οικισμούς στο νομό Κοζάνης και με προοπτική παροχής σε οικισμούς του νομού Γρεβενών. Η τεχνητή λίμνη που σχηματίστηκε με την ολοκλήρωση κατασκευής του φράγματος διαμόρφωσε ένα νέο οικοσύστημα το οποίο, σε συνδυασμό με το οικιστικό πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής, είναι εν δυνάμει διαθέσιμο για τουριστική αξιοποίηση.

Μελέτη ανάπτυξης παραλίμνιας & ευρύτερης περιοχής του Φράγματος Πραμόριτσας Βοϊου2022-11-21T12:35:52+02:00

Μελέτη ανάπτυξης παραλίμνιας – ευρύτερης περιοχής του φράγματος Πραμόριτσας Βοϊου

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης επιδιώκοντας να εξειδικεύσει την τουριστική αξιοποίηση της ευρύτερης περιοχής που περιβάλλει την λίμνη ανέθεσε στην ΑΝΚΟ Α.Ε. την εκπόνηση μελέτης με θέμα «Μελέτη ανάπτυξης παραλίμνιας - ευρύτερης περιοχής του φράγματος Πραμόριτσας».

Μελέτη ανάπτυξης παραλίμνιας – ευρύτερης περιοχής του φράγματος Πραμόριτσας Βοϊου2022-11-21T12:35:10+02:00

Εφαρμογή των οδηγιών για την Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης – Οι περιπτώσεις του υδροφόρου ορίζοντα για Νεάπολη και Μουρίκι

Ο κύριος στόχος της διαπεριφερειακής ανάλυσης είναι να συγκεντρώσει τα αποτελέσματα των επτά Περιφερειών Ανάλυσης που πραγματοποιείται από κάθε περιφέρεια που συμμετέχουν στο έργο (Ανδαλουσία, Βαλένθια, τη Σλοβενία, τη Δυτική Μακεδονία, Πεδεμόντιο, Σικελία, Τοσκάνη), προκειμένου να εντοπιστούν τα κοινά στοιχεία η εφαρμογή της οδηγίας IPPC INTERREGIONAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE IPPC DIRECTIVE MED-IPPC-NET Δίκτυο για την ενίσχυση και βελτίωση της εφαρμογής των οδηγιών 96/61 / ΕΚ και 2008/1 / ΕΚ του Συμβουλίου για την Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης στη Μεσόγειο. Guidelines on the Best Practices on IPPC Permitting and Following-up Procedure Το Κέντρο Περιβάλλοντος Κοζάνης έχει συλλέξει τις πληροφορίες και τα δεδομένα που προβλέπονται, από τη μεθοδολογική προσέγγιση που αναπτύχθηκε από κοινού και από τους Εταίρους κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών [...]

Εφαρμογή των οδηγιών για την Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης – Οι περιπτώσεις του υδροφόρου ορίζοντα για Νεάπολη και Μουρίκι2022-11-21T12:34:53+02:00

Στρατηγικό Πλάνο για το Δάσος των Γρεβενών – Μεθοδολογικός Οδηγός για τον καθορισμό ενός μοντέλου για ένα Πρότυπο Μεσογειακό Δάσος

Κάθε μοντέλο δάσους είναι μοναδικό. Ωστόσο, όλοι μοιράζονται τους ίδιους στόχους. Με βάση αυτούς τους στόχους, δημιουργούνται δυναμικές θέσεις εργασίας και την ανάπτυξη προτύπων συνεργασίας μεταξύ των μελών. Model Forest of Grevena Η δημιουργία του Πρότυπου Δάσους Γρεβενών αποτέλεσε το κύριο στόχο του προγράμματος “MED Forest Model της Κοινοτικής πρωτοβουλίας Interreg IVB MED που θέλει να βάλει σε λειτουργία έναν συντονισμό των περιφερειακών πολιτικών για τον κοινό καθορισμό ενός «μεσογειακού προτύπου» δάσους καθώς επίσης και την συγκεκριμένη εφαρμογή του: τη δημιουργία του πρώτου πρότυπου δάσους μέσα σε κάθε περιοχή, που χάρη στο πρόγραμμα, κατάφερε να πραγματοποιηθεί. Μεθοδολογικός Οδηγός για τον καθορισμό ενός μοντέλου για ένα Πρότυπο Μεσογειακό Δάσος

Στρατηγικό Πλάνο για το Δάσος των Γρεβενών – Μεθοδολογικός Οδηγός για τον καθορισμό ενός μοντέλου για ένα Πρότυπο Μεσογειακό Δάσος2022-11-21T12:34:59+02:00

Ολοκληρωµένο Κέντρο Μηχανοκίνητου Αθλητισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ανάπτυξης στα Ορυχεία της ∆ΕΗ [Marketing Plan/Business Plan/Μελέτη Σκοπιµότητας/Χωροταξικός Σχεδιασµός ]

...Το Ολοκληρωµένο Κέντρο Μηχανοκίνητου Αθλητισµού & Εναλλακτικών Μορφών Ανάπτυξης στον Νοµό Κοζάνης, που θα αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή των ορυχείων της ∆ΕΗ, θα προσφέρει µια µεγάλη σειρά προϊόντων – υπηρεσιών σε Εθνικό, Βαλκανικό, Ευρωπαϊκό και ∆ιεθνές επίπεδο. Θα είναι ένα κέντρο υπερεθνικού ενδιαφέροντος, µε στόχο να καλύψει αρχικά το σύνολο των χερσαίων µηχανοκίνητων αγωνισµάτων και σε επόµενο στάδιο το σύνολο των µηχανοκίνητων αεραθληµάτων και µεγάλο µέρος των µηχανοκίνητων ναυταθληµάτων, µε παράλληλη ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών Πάρκων, επέκταση του Αεροδροµίου Κοζάνης και δηµιουργία Σύγχρονης Σχολής χειριστών Πολιτικής Αεροπορίας... Marketing Plan Ολοκληρωµένου Κέντρου Μηχανοκίνητου Αθλητισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή των Ορυχείων της ∆ΕΗ ...Για την υλοποίηση του Ολοκληρωµένου Κέντρου Μηχανοκίνητου Αθλητισµού θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να αξιολογηθούν όλες οι δυνατότητες πηγές χρηµατοδότησης στο βαθµό [...]

Ολοκληρωµένο Κέντρο Μηχανοκίνητου Αθλητισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ανάπτυξης στα Ορυχεία της ∆ΕΗ [Marketing Plan/Business Plan/Μελέτη Σκοπιµότητας/Χωροταξικός Σχεδιασµός ]2022-11-21T12:34:46+02:00

Καλές πρακτικές χρηματοδότησης από τρίτους για ενεργειακές επενδύσεις (Εταιρίες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών – ESCOs)

...Μία από τις σηµαντικότερες αγορές στην σηµερινή εποχή είναι η ενεργειακή, η οποία παρουσιάζει ολοένα και µεγαλύτερη δυναµική και αναπτύσσεται ταχύτατα χαράσσοντας νέες οδούς συνεργασίας, στο πλαίσιο των βασικών αξόνων της ενεργειακής πολιτικής, που είναι η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού, η ανταγωνιστικότητα του ενεργειακού τοµέα και η προστασία του περιβάλλοντος, µέσω της εξοικονόµησης ενέργειας και της προώθησης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Οι Εταιρίες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ), που συναντώνται ως Energy Services Companies (ESCOs), προσφέρουν ολοκληρωµένες υπηρεσίες για την ευκολότερη υλοποίηση έργων εξοικονόµησης ενέργειας και ΑΠΕ... 1ο Παραδοτέο: Διενέργεια διερεύνησης καλών πρακτικών (Best Practices) ...Στο παρόν επιχειρηµατικό σχέδιο προτείνεται η δηµιουργία ενός εξειδικευµένου σχήµατος που θα αξιοποιήσει αφενός διαθέσιµα κεφάλαια για ενεργειακές επενδύσεις προσελκύοντας και νέους ιδιώτες επενδυτές, αφετέρου δε την τεχνογνωσία σε ενεργειακά [...]

Καλές πρακτικές χρηματοδότησης από τρίτους για ενεργειακές επενδύσεις (Εταιρίες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών – ESCOs)2022-11-21T12:34:47+02:00

Ολοκληρωμένα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Κοζάνης – Προετοιμασία φακέλων για την προσέλκυση επενδύσεων μέσω της πρωτοβουλίας JESSICA

Προετοιμασία φακέλων για την προσέλκυση επενδύσεων, μέσω της Πρωτοβουλίας JESSICA, σε έργα και προγράμματα ανταποδοτικού χαρακτήρα, ενταγμένα σε Ολοκληρωμένα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Ο.Σ.Β.Α.Α.) του Νομού Κοζάνης. Παραδοτέο Ολοκληρωμένα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Κοζάνης Ολοκληρωμένα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Κοζάνης Παραδοτέο Χρηματοοικονομική αξιολόγηση των έργων προτεραιότητας του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Ο.Σ.Β.Α.Α.) του Δήμου Κοζάνης, με την συμβολή του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA Χρηματοοικονομική αξιολόγηση των έργων προτεραιότητας του Ο.Σ.Β.Α.Α. Δήμου Κοζάνης

Ολοκληρωμένα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Κοζάνης – Προετοιμασία φακέλων για την προσέλκυση επενδύσεων μέσω της πρωτοβουλίας JESSICA2022-11-21T12:34:47+02:00

Ολοκληρωμένα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Πτολεμαΐδας (Εορδαίας)- Προετοιμασία φακέλων για την προσέλκυση επενδύσεων μέσω της πρωτοβουλίας JESSICA

Προετοιμασία φακέλων για την προσέλκυση επενδύσεων, μέσω της Πρωτοβουλίας JESSICA, σε έργα και προγράμματα ανταποδοτικού χαρακτήρα, ενταγμένα σε Ολοκληρωμένα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Ο.Σ.Β.Α.Α.) του Νομού Κοζάνης. Παραδοτέο Ολοκληρωμένα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Πτολεμαϊδας (Εορδαίας) Ολοκληρωμένα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Πτολεμαϊδας Παραδοτέο Χρηματοοικονομική αξιολόγηση των έργων προτεραιότητας του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Ο.Σ.Β.Α.Α.) του Δήμου Πτολεμαϊδας (Εορδαίας), με την συμβολή του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA Χρηματοοικονομική αξιολόγηση των έργων προτεραιότητας του Ο.Σ.Β.Α.Α. Δήμου Πτολεμαϊδας

Ολοκληρωμένα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Πτολεμαΐδας (Εορδαίας)- Προετοιμασία φακέλων για την προσέλκυση επενδύσεων μέσω της πρωτοβουλίας JESSICA2022-11-21T12:34:48+02:00