Avada Law

Ανάλυση και Τεκμηρίωση της Σκοπιμότητας Αξιοποίησης του Εγχώριου Λιγνίτη σε Προϊόντα Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/τμήμα Δυτικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/τΔΜ) αποφάσισε την υλοποίηση του έργου «Ανάλυση και τεκμηρίωση της σκοπιμότητας αξιοποίησης του εγχώριου λιγνίτη σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας», μέσω του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Δυτικής Μακεδονίας και με χρηματοδότηση του Τέλους Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών. Αντικείμενο του έργου αποτέλεσαν η αποτύπωση και η συγκριτική αξιολόγηση των διαθέσιμων και αναδυόμενων τεχνολογιών αξιοποίησης του εγχώριου λιγνίτη σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το εσωτερικό-τοπικό περιβάλλον όσο και τις διεθνείς τάσεις και τεχνολογικές εξελίξεις. Στοχεύοντας στο να δοθεί μια πρώτη απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα του πως και κάτω από ποιες προϋποθέσεις, τα εκατομμύρια τόνοι λιγνίτη που θα παραμείνουν στη Δυτική Μακεδονία μετά το οριστικό κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων, μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Το έργο ολοκληρώθηκε [...]

Ανάλυση και Τεκμηρίωση της Σκοπιμότητας Αξιοποίησης του Εγχώριου Λιγνίτη σε Προϊόντα Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας2022-11-21T12:36:27+02:00

Πρόταση βιομηχανίας κατασκευής πράσινου ενεργειακού εξοπλισμού με βασικό μέτοχο τη ΔΕΗ

Πρόταση της Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης και των Οικολόγων Πράσινων Κοζάνης για ...3000 πράσινες θέσεις εργασίας στον τομέα κατασκευής πράσινου ενεργειακού εξοπλισμού Ο εν λόγω τομέας έχει ως αντικείμενο την κατασκευή βασικού εξοπλισμού για εγκαταστάσεις ΑΠΕ, οι οποίες θα γίνουν και θα λειτουργήσουν σε διάφορες περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας. Περιλαμβάνει εξοπλισμό για ανεμογεννήτριες, φωτοβολταικά και ηλιοθερμικά. Οι βιομηχανίες – βιοτεχνίες κατασκευής του εν λόγω εξοπλισμού θα χωροθετηθουν κατά προτεραιότητα στους πληττόμενους νομούς (Κοζάνης – Φλώρινας - Αρκαδίας) με παράλληλη θεσμοθέτηση ειδικών κινήτρων (δάνεια, επιδοτήσεις)...

Πρόταση βιομηχανίας κατασκευής πράσινου ενεργειακού εξοπλισμού με βασικό μέτοχο τη ΔΕΗ2022-11-21T12:36:00+02:00

Επικαιροποίηση μελέτης εκτίμηση κόστους μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής παραγωγής

...σε προηγούμενη μελέτη (2012), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΔΜ), μέσα από τη μελέτη «Εκτίμηση του κόστους μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής παραγωγής», ανέλυσε ποσοτικά τους βασικούς δείκτες που σχετίζονται με την ισχυρή μείωση της απασχόλησης και της παραγωγής πλούτου, ως απόρροια της απανθρακοποίησης σε τοπικό επίπεδο. Στόχος της παρούσας μελέτης, αποτελεί η περαιτέρω διεύρυνση και η επικαιροποίηση των στοιχείων που συνθέτουν τους κινδύνους για την περιοχή μας, λόγω κλιμακούμενης μείωσης της λιγνιτικής παραγωγής και των εξελίξεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.... Επικαιροποίηση μελέτης εκτίμηση κόστους μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής παραγωγής

Επικαιροποίηση μελέτης εκτίμηση κόστους μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής παραγωγής2022-11-21T12:36:02+02:00

Δημιουργική επανάχρηση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων Καστοριάς

Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά μια πολεοδομική- αρχιτεκτονική προσέγγιση υπαρχόντων υποβαθμισμένων χώρων και τη πρόταση δημιουργικής επανάχρησής τους, στη πόλη της Καστοριάς. Το φαινόμενο της επανάχρησης κτηρίων είτε αυτά ανήκουν στο δημόσιο είτε ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα, έχει καθιερωθεί ως νεωτερική επιλογή σε όλο τον κόσμο, εδώ και αρκετές δεκαετίες. Σκοπός, πέρα από την αποκατάσταση, την εφαρμογή νέας χρήσης και την επανένταξη στον αστικό ιστό της πόλης είναι η οργάνωση όλων αυτών των χώρων σε ένα πολιτιστικό- κοινωνικό δίκτυο, το οποίο θα ικανοποιεί τις προσδοκίες και απαιτήσεις τόσο του τοπικού κοινού, όσο και του επισκεπτόμενου, αποτελώντας έναν οργανωμένο τρόπο προβολής αλλά και ανάπτυξης της τοπικής κουλτούρας και ιστορίας. Εντοπίζονται κτήρια του δήμου Καστοριάς και προτείνονται νέες χρήσεις ή παρεμβάσεις. Γίνεται μια αστική πρόταση, η οποία οργανώνει [...]

Δημιουργική επανάχρηση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων Καστοριάς2022-11-21T12:35:06+02:00

Λαϊκή Αρχιτεκτονική Καστοριάς – Αρχοντικό Παπατέρπου

Το Αρχοντικό Παπατέρπου της Καστοριάς με ιστορική τεκμηρίωση και πρόταση αποκατάστασης επανάχρησης και ανάδειξης από το ΤΕΕ τμ. Δυτικής Μακεδονίας. Στο ΤΕΕ υπάρχει το σύνολο και το Παράρτημα το οποίο δεν ήταν αναγκαίο να παρουσιαστεί. Αρχοντικό Παπατέρπου στην Καστοριά

Λαϊκή Αρχιτεκτονική Καστοριάς – Αρχοντικό Παπατέρπου2022-11-21T12:35:04+02:00

Τεχνική Αναφορά: Ενεργειακοί Πόροι και Τεχνολογίες Υποκατάστασης του Λιγνίτη σε Συνθήκες Μεταλιγνιτικής Εποχής για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Τεχνική Αναφορά: Ενεργειακοί Πόροι και Τεχνολογίες Υποκατάστασης του Λιγνίτη σε Συνθήκες Μεταλιγνιτικής Εποχής για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας2022-11-21T12:34:59+02:00

Αποτύπωση και αξιολόγηση των παραγωγικών και οικονομικών κλάδων της Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά με την εξέλιξη της λιγνιτικής παραγωγής

...καταλήγουμε στα ακόλουθα συμπεράσματα: - Η μονοκαλλιέργεια του λιγνίτη στη Δυτική Μακεδονία σε βάρος των υπόλοιπων οικονομικών κλάδων, στέρησε την περιοχή επιπλέον εισόδημα της τάξης των 2,6 δις εκατομμυρίων ευρώ τη δεκαετία 1999-2009. - Το διάστημα 1999-2009, οι πολλαπλασιαστές των οικονομικών κλάδων, δηλαδή οι ποσοτικοί δείκτες που αποτυπώνουν την επίδραση των επιμέρους κλάδων στη διαμόρφωση του εθνικού πλούτου, εμφάνισαν πτωτική τάση σε εθνικό επίπεδο με εξαίρεση τους κλάδους του εμπορίου, της ηλεκτροπαραγωγής και της εξόρυξης. - Το διάστημα 1999-2009, ο συνολικός πολλαπλασιαστής όλων των κλάδων μειώθηκε σε εθνικό επίπεδο κατά 6% αλλά μόλις κατά 1% σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονία. - Η ισχυρή εξάρτηση της Δυτικής Μακεδονίας από την καθετοποιημένη δραστηριότητα της λιγνιτικής βιομηχανίας, της στέρησε έναν επιπλέον πλούτο αλλά, η περιοχή μας εμφανίστηκε λιγότερο ευάλωτη [...]

Αποτύπωση και αξιολόγηση των παραγωγικών και οικονομικών κλάδων της Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά με την εξέλιξη της λιγνιτικής παραγωγής2022-11-21T12:35:00+02:00

Προσδιορισμός και Οριοθέτηση της Μεταλιγνιτικής Εποχής, για το Ενεργειακό Κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας

...Υπάρχουν ευδιάκριτα χαρακτηριστικά και σαφείς ενδείξεις ότι η Δυτική Μακεδονία έχει εισέλθει σε καθεστώς μεταλιγνιτικής εποχής. Με σημείο κορύφωσης το έτος 2002, η παραγωγή λιγνίτη βαίνει έκτοτε συνεχώς μειούμενη. Εμφανίζεται δυστοκία στην κατασκευή σύγχρονων λιγνιτικών μονάδων, ο λιγνίτης δεν αποτελεί κυρίαρχη εθνική ενεργειακή επιλογή, προγραμματίζεται η απόσυρση σημαντικού μέρους της εγκατεστημένης λιγνιτικής ισχύος, η λιγνιτική βιομηχανία επιδρά όλο και λιγότερο καθοριστικά στην τοπική απασχόληση...

Προσδιορισμός και Οριοθέτηση της Μεταλιγνιτικής Εποχής, για το Ενεργειακό Κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας2022-11-21T12:35:01+02:00

Εκτίμηση κόστους μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής παραγωγής

...Σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, οι πολλαπλασιαστές απασχόλησης και εισοδήματος που δημιουργεί η λιγνιτική βιομηχανία είναι ιδιαίτερα υψηλοί. Για κάθε μία θέση μόνιμου προσωπικού στα ορυχεία και στους σταθμούς παραγωγής, δημιουργούνται και συντηρούνται 3,28 θέσεις στην τοπική αγορά εργασίας. Για κάθε ένα ευρώ που δαπανά η ΔΕΗ ΑΕ σε μισθούς και εργολαβίες, προκύπτουν επαγωγικά, περισσότερα από τρία ευρώ στον κύκλο της τοπικής οικονομίας...

Εκτίμηση κόστους μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής παραγωγής2022-11-21T12:35:01+02:00