Avada Law

Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων των λιμνών

Τα παρακάτω αφορούν στοιχεία από το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων των λιμνών (ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 140384/2011) που υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων, υπό τον συντονισμό και επίβλεψη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων:  Λίμνη Βεγορίτιδα: Βιολογικά και φυσικοχημικά δεδομένα 2013-2016 - Υδρολογικά δεδομένα 2012-2018. URI: http://hdl.handle.net/11340/2025 Λίμνη Πετρών: Βιολογικά και φυσικοχημικά δεδομένα 2013-2016 - Υδρολογικά δεδομένα 2012-2018. URI: http://hdl.handle.net/11340/2011 Λίμνη Χειμαδίτιδα: Βιολογικά και φυσικοχημικά δεδομένα 2013-2016 - Υδρολογικά δεδομένα 2012-2018. URI: http://hdl.handle.net/11340/1986 Λίμνη Ζάζαρη: Βιολογικά και φυσικοχημικά δεδομένα 2013-2016 - Υδρολογικά δεδομένα 2012-2018. URI: http://hdl.handle.net/11340/2029 Λίμνη Μικρή Πρέσπα (Σταθμός Α & Β): Βιολογικά και φυσικοχημικά δεδομένα 2013-2016. URI: http://hdl.handle.net/11340/2006 Λίμνη Μεγάλη Πρέσπα (Σταθμός Α & Β): Βιολογικά και φυσικοχημικά δεδομένα 2013-2016. URI: http://hdl.handle.net/11340/2005 Τεχνητή λίμνη Πολυφύτου: Βιολογικά και [...]

Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων των λιμνών2022-11-21T12:36:11+02:00

Προώθηση της ενεργής συμμετοχής των γυναικών στην περιφερειακή παραγωγή και ανάπτυξη (WinWin)

Το πρόγραμμα WIN-WIN επικεντρώνεται στην προώθηση της ενεργής συμμετοχής των γυναικών στην περιφερειακή παραγωγή και ανάπτυξη, μέσω της αύξησης της συμμετοχής τους στην εργασία και την επιχειρηματικότητα. Το πρόγραμμα στοχεύει στην βελτίωση των ικανοτήτων και στην ενίσχυση του γυναικείου δυναμικού στις επιλεγμένες περιοχές (Φλώρινα, Πέλλα, Βίτολα και Ρέσεν) και θα παρέχει ενεργά την δυνατότητα επιχειρηματικής δημιουργίας ή ανάπτυξης. Σημαντικός παράγοντας είναι η δημιουργία/ανάπτυξη μικρών ευέλικτων σταθερών ή κινητών μονάδων, με την χρήση του μοντέλου Women Resource Centres (WRCs), το οποίο είναι αναγνωρισμένο ως το κλειδί της επιτυχίας τέτοιων πρωτοβουλιών στις Σκανδιναβικές χώρες. Τα WRCs έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην εξισορρόπηση των φύλων και στην βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη και αυτό το μοντέλο έχει μεταφερθεί σε αρκετές περιοχές της Ευρώπης. Μέσω αυτών των WRCs, θα προσφερθεί μια [...]

Προώθηση της ενεργής συμμετοχής των γυναικών στην περιφερειακή παραγωγή και ανάπτυξη (WinWin)2022-11-21T12:35:57+02:00

Κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές πολιτικές καινοτομίας που αναπτύχθηκαν με βάση τα αποτελέσματα και τα θεματικά πεδία των υποέργων του έργου SMART+

Το SMART+ είναι ένα μίνι-πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία των ΜΜΕ σε περιφερειακό επίπεδο. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG IVC το οποίο στηρίζει τις ευρωπαϊκές περιφέρειες να δημιουργήσουν εταιρικές σχέσεις και να εστιάσουν στην ανταλλαγή εμπειρίας και γνώσεων προκειμένου να δημιουργήσουν τις βέλτιστες πολιτικές και πρωτοβουλίες για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. Το πρόγραμμα SMART + εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος INTERREG IVC στις 5 Νοεμβρίου 2009 Επικεφαλής εταίρος του έργου SMART+ ορίστηκε η Ομοσπονδία των Δήμων, Περιφερειών και Επαρχιών της Αραγονίας, η οποία υλοποίησε το έργο σε συνεργασία με φορείς από πέντε περιφέρειες της ΕΕ: Σαξονία (Περιφέρεια Aufbauwerk Leipzig GmbH), Μαλοπόλσκα (Περιφέρεια Μαλοπόλσκα), Δυτική Μακεδονία (Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων), Κλουζ (Επαρχιακό Συμβούλιο Κλουζ) και Νοτιοανατολική Βουλγαρία (Εθνική Ένωση Δήμων [...]

Κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές πολιτικές καινοτομίας που αναπτύχθηκαν με βάση τα αποτελέσματα και τα θεματικά πεδία των υποέργων του έργου SMART+2022-11-21T12:36:04+02:00

Τοπικό Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων για Πρέσπες

Local Waste Prevention Plan PRESPA Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Το έργο LESS-WASTE 1.2. Στόχοι και οφέλη του έργου 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. Υφιστάμενη διαχείριση στερεών απόβλητων – ποσοτικά στοιχεία ΟΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας 2.2. Ποιοτική σύσταση απόβλητων Στοιχεία υφιστάμενων λοιπών προγραμμάτων διαχείρισης ΑΣΑ 3. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ (ΔσΠ) 3.1. Γενικά 3.2. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΔΜ 3.3. Προσδιορισμός βιοαποβλητων 3.4. Πρόγραμμα ΔσΠ για οικισμούς >1.500 κατοίκων 3.5. Πρόγραμμα ΔσΠ για οικισμούς <1.500 κατοίκων 4. Επιλογή εξοπλισμού συλλογής 4.1. Προσωρινή Αποθήκευση Οχήματα Συλλογής Μεταφοράς (Ο.Σ.Μ.) ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 tn ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 4.2. Οχήματα Μεταφόρτωσης ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ CONTAINERS ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 20tn Εξοπλισμός προσωρινής αποθήκευσης- μεταφόρτωσης 4.3. Σχεδιασμός συχνότητας δρομολογίων Επιλογή και βελτιστοποίηση δρομολογίων

Τοπικό Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων για Πρέσπες2022-11-21T12:35:33+02:00

Σχέδιο συλλογής ανακυκλωσίμων απορριμμάτων στο Δήμο Νεστορίου

Περιεχόμενα 1. Γενικά............................................................................................................................2 2. Μεθοδολογία Σχεδιασμού ............................................................................................3 3. Προβλήματα προκύπτοντα από και κατά την αποκομιδή ..............................................4 4. Αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης...............................................6 5. Προβλήματα του συστήματος από τις δημοτικές Υπηρεσίες Καθαριότητας...................9 6. Ωράριο αποκομιδής ....................................................................................................10 7. Συχνότητα συλλογής ...................................................................................................13 7.1. Μέθοδοι καθορισμού του ΡΠΑ ............................................................................14 8. Τοποθέτηση και εξασφάλιση θέσεων μέσων προσωρινής αποθήκευσης.....................16 8.1. Σημεία τοποθέτησης μέσων προσωρινής αποθήκευσης ......................................16 8.2. Προτεινόμενες λύσεις στη χωροθέτησης και τοποθέτηση κάδων: .......................18 9. Βελτιστοποίηση της χωροθέτησης των μέσων προσωρινής αποθήκευσης................20 9.1. Περιγραφή...........................................................................................................20 9.2. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ).......................................................20 9.3. Ψηφιακή χαρτογραφική απεικόνιση και γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών.21 9.4. Τοποθέτηση/χωροθέτηση για μείωση της όχλησης και αύξηση της διευκόλυνσης προς τους πολίτες ...........................................................................................................23 9.5. Αριθμός και χωρητικότητα μέσων προσωρινής αποθήκευσης .............................26 9.6. Δρομολόγια οχημάτων αποκομιδής.....................................................................27 10. Εφαρμογή στον Δήμο Νεστορίου.............................................................................30 10.1. Πληθυσμιακά στοιχεία.....................................................................................30 [...]

Σχέδιο συλλογής ανακυκλωσίμων απορριμμάτων στο Δήμο Νεστορίου2022-11-21T12:35:35+02:00

Σχέδιο συλλογής ανακυκλωσίμων απορριμμάτων στο Δήμο Πρεσπών

Περιεχόμενα 1. Γενικά............................................................................................................................2 2. Μεθοδολογία Σχεδιασμού ............................................................................................3 3. Προβλήματα προκύπτοντα από και κατά την αποκομιδή ..............................................4 4. Αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης...............................................6 5. Προβλήματα του συστήματος από τις δημοτικές Υπηρεσίες Καθαριότητας...................9 6. Ωράριο αποκομιδής ....................................................................................................10 7. Συχνότητα συλλογής ...................................................................................................13 7.1. Μέθοδοι καθορισμού του ΡΠΑ ............................................................................14 8. Τοποθέτηση και εξασφάλιση θέσεων μέσων προσωρινής αποθήκευσης.....................16 8.1. Σημεία τοποθέτησης μέσων προσωρινής αποθήκευσης ......................................16 8.2. Προτεινόμενες λύσεις στη χωροθέτησης και τοποθέτηση κάδων: .......................18 9. Βελτιστοποίηση της χωροθέτησης των μέσων προσωρινής αποθήκευσης................20 9.1. Περιγραφή...........................................................................................................20 9.2. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ).......................................................20 9.3. Ψηφιακή χαρτογραφική απεικόνιση και γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών.21 9.4. Τοποθέτηση/χωροθέτηση για μείωση της όχλησης και αύξηση της διευκόλυνσης προς τους πολίτες ...........................................................................................................23 9.5. Αριθμός και χωρητικότητα μέσων προσωρινής αποθήκευσης .............................26 9.6. Δρομολόγια οχημάτων αποκομιδής.....................................................................27 10. Αποτελέσματα στον Δήμο Πρεσπών ........................................................................30 10.1. Πληθυσμιακά [...]

Σχέδιο συλλογής ανακυκλωσίμων απορριμμάτων στο Δήμο Πρεσπών2022-11-21T12:35:35+02:00

Aποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην παραγωγή βιοαποδομήσιμων αποβλήτων και της διαχείρισης τους στους Δήμους Πρεσπών και Νεστορίου

Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην παραγωγή βιοαποδομήσιμων αποβλήτων και της διαχείρισης τους. Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Aντικείμενο της μελέτης 1.2. Θεσμικό πλαίσιο – Βασικοί Ορισμοί 1.3. Στόχοι και οφέλη του έργου 2. Γεωλογικά, υδρογεωλογικά και σεισμολογικά χαρακτηριστικά ευρύτερης περιοχής έργου 3. Στοιχεία ΦΟΔΣΑ 3.1. Γενικότερο πεδίο δραστηριότητας του φορέα 3.2. Γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησης του φορέα Εξυπηρετούμενες περιοχές 3.3. Στοιχεία περιβαλλοντικής διαχείρισης 4. Υφιστάμενη διαχείριση απόβλητων 4.1. Προσδιορισμός βιοαποβλητων 4.2. Πρόγραμμα ΔσΠ για οικισμούς <1.500 κατοίκων 4.3. Πράσινα απόβλητα πάρκων- κήπων 5. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΔΜ   Διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας – Αλβανίας στη διαχείριση απορριμμάτων: Το έργο LESS-WASTE Cross Border Cooperation In Waste Management Between Greece And Albania Nadia Hatzimitraga

Aποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην παραγωγή βιοαποδομήσιμων αποβλήτων και της διαχείρισης τους στους Δήμους Πρεσπών και Νεστορίου2022-11-21T12:35:36+02:00

Πλήρης φάκελος με τα στοιχεία για την παραγωγή βιομάζας από τον αγροτικό και δασικό τομέα και οικονομικά στοιχεία εξαγωγής και διάθεσης της βιομάζας Δυτικής Μακεδονίας

Παραγωγή βιομάζας - Εφοδιαστική αλυσίδα

Πλήρης φάκελος με τα στοιχεία για την παραγωγή βιομάζας από τον αγροτικό και δασικό τομέα και οικονομικά στοιχεία εξαγωγής και διάθεσης της βιομάζας Δυτικής Μακεδονίας2022-11-21T12:35:40+02:00

Προμελέτη σκοπιμότητας αντικατάστασης του λέβητα πετρελαίου στο κολυμβητήριο Γρεβενών με λέβητα βιομάζας

Προμελέτη σκοπιμότητας για λέβητα βιομάζας

Προμελέτη σκοπιμότητας αντικατάστασης του λέβητα πετρελαίου στο κολυμβητήριο Γρεβενών με λέβητα βιομάζας2022-11-21T12:35:41+02:00