ΑΝΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2461024022,2461024022,2461049210,2461049210

Email:

Διεύθυνση: ΚΟΖΑΝΗ, Κοζάνη

Σύντομη περιγραφή

Στοιχεία φορέα

Έργα