Avada Law

Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Γρεβενών: “Γρεβενά 2020”

Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει ένα σημαντικό μέρος της πόλης των Γρεβενών με κύρια διεύρυνση στα νότια όρια της επί του Γρεβενίτη ποταμού και την περιοχή του δάσους Καστράκι. Περικλείεται από τις κύριες Οδούς: Αγίου Αχιλλείου, 13ης Οκτωβρίου, Κ. Παλαιολόγου, Μ. Αλεξάνδρου, Κ. Ταλιαδούρη (έως την έξοδο της πόλης προς Κοζάνη), Περιφερειακή Γρεβενών, περιοχή Δάσους Καστράκι. Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Γρεβενών

Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Γρεβενών: “Γρεβενά 2020”2022-11-21T12:35:29+02:00

Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Καστοριάς: “Καστοριά, ευρωπαϊκή πόλη να ζεις και να επισκεφθείς”

Η περιοχή παρέμβασης οριοθετείται από τα κοινά χαρακτηριστικά της, δηλαδή την αστική, κοινωνική, εμπορική και επιχειρηματική υποβάθμιση, τις έντονες εισοδηματικές ανισότητες, την εμφάνιση θυλάκων ανεργίας - ιδιαίτερα των νέων, τη γήρανση του τοπικού πληθυσμού, τα έντονα φαινόμενα κυκλοφοριακής συμφόρησης, και τις δυσκολίες πρόσβασης. Πιο συγκεκριμένα, αναλύεται σε: • Παλιά Πόλη (Πολεοδομική Ενότητα Α): περιλαμβάνει κυρίως τον ιστορικό πυρήνα της Πόλης, με καθοριστικά στοιχεία τον παραδοσιακό ιστό και το πλούσιο απόθεμα των εκκλησιαστικών (κυρίως) μνημείων και την ύπαρξη παραδοσιακών κτισμάτων - μεμονωμένων και συνόλων (πυρήνων), με αρνητικά στοιχεία την αλλοίωση της ιστορικής και πολιτισμικής φυσιογνωμίας της Πόλης, την απώλεια σημαντικού μέρους από τα διατηρητέα κτίρια (λόγω κακής συντήρησης και εγκατάλειψης) και την έλλειψη κοινωνικού εξοπλισμού (κοινωφελείς εξυπηρετήσεις). • Αγορά (Πολεοδομική Ενότητα Β): περιλαμβάνει την πρώτη εκτός [...]

Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Καστοριάς: “Καστοριά, ευρωπαϊκή πόλη να ζεις και να επισκεφθείς”2022-11-21T12:35:29+02:00

Μελέτη και σχέδιο δράσης αγροτικής ανάπτυξης Δήμου Βοϊου

O ∆ήµος Βοΐου ενέταξε µέσα στις προτεραιότητές του την εκπόνηση µιας ολοκληρωµένης µελέτης για την στήριξη της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής. Το περιεχόµενο της µελέτης που ανατέθηκε στην ΑΝΚΟ ενσωµατώνει τις αντικειµενικές παραγωγικές συνθήκες που επικρατούν στο ∆ήµο Βοΐου και συνθέτει τις αντικειµενικές προτάσεις διεύρυνσης της παραγωγής µε βιώσιµους όρους αλλά και τις προτεραιότητες της δηµοτικής αρχής όπως αυτές εκφράσθηκαν στις συναντήσεις εργασίας µε την οµάδα µελέτης.

Μελέτη και σχέδιο δράσης αγροτικής ανάπτυξης Δήμου Βοϊου2022-11-21T12:35:11+02:00

Προτάσεις project περιβαλλοντικά φιλικών για τον τουρισμό με δυνατότητα χρηματοδότησης που αναδεικνύουν την Αρχιτεκτονική Κληρονομιά στη Δυτική Μακεδονία

Το έργο “ Greece / Albania Energy Tourism ” με το ακρωνύμιο GALET υλοποιηθηκε στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδας-Αλβανίας 2007-2013 και ανήκει στο θεματικό πεδίο 2: Προώθηση και βιώσιμη ανάπτυξη του περιβάλλοντος και των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, ως μέρος του Μέτρου 2.1 : Προώθηση και προστασία των περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής. Το εταιρικό σχήμα του έργου απαρτίζεται από τους κάτωθι εταίρους: -Περιφέρεια Ηπείρου (συντονιστής εταίρος) -Υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Ενέργειας Αλβανίας -Περιφέρεια Ιονίων Νήσων -Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας -Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) -Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ) Τα παραδοτέα του ΕΚΕΤΑ δίνονται παρακάτω: Collection of operational data of the demonstration projects in Western Macedonia Identification of Bankable Environmental Friendly Tourism Projects for Capitalization of Architectural Heritage [...]

Προτάσεις project περιβαλλοντικά φιλικών για τον τουρισμό με δυνατότητα χρηματοδότησης που αναδεικνύουν την Αρχιτεκτονική Κληρονομιά στη Δυτική Μακεδονία2022-11-21T12:35:13+02:00

Research outputs on early stage financing mechanisms in Europe and in Greece

Η έκθεση αυτή αναπτύχθηκε ως μέρος ενός έργου που ονομάζεται «Ενίσχυση αρμοδιότητες των διαχειριστών, πρώιμο στάδιο χρηματοδότησης - INNOFIN , είναι ένα υποπρόγραμμα SMART + και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG IVC. Περιλαμβάνει τις εξόδους της έρευνας και διεξάγεται σε τρεις περιφέρειες εταίρους του INNOFIN έργου: Malopolska (Πολωνία), Αραγονία (Ισπανία) και η Δυτική Μακεδονία (Ελλάδα) μεταξύ 2011 και 2013. Η έρευνα διεξάγεται σε δύο μέρη: • Το Μέρος Ι κάλυψε την ανάλυση της αγοράς και κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου σε Πολωνία, Ελλάδα και Ισπανία Research outputs on early stage financing mechanisms in Europe and in Greece • Το Μέρος ΙΙ κάλυψε την ανάπτυξη τυποποιημένων κεφαλαίων εκκίνησης και ικανοτήτων καθώς και την αναγνώριση των εκπαιδευτικών αναγκών τους Consolidated report 2011-2013 [...]

Research outputs on early stage financing mechanisms in Europe and in Greece2022-11-21T12:34:44+02:00

Μελέτη σκοπιμότητας μηχανισμού χρηματοδότησης από τρίτους στον τομέα της ενέργειας (ESCOs) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Επενδύσεις σε έργα Α.Π.Ε. Επενδύσεις σε επιχειρήσεις τεχνολογικής καινοτομίας ενέργειας, σε startup και early stage με έδρα στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Μηχανισμοί Χρηματοδότησης από Τρίτους (ΧΑΤ). Μελέτη σκοπιμότητας μηχανισμού χρηματοδότησης από τρίτους στον τομέα της ενέργειας (ESCOs) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Μελέτη σκοπιμότητας μηχανισμού χρηματοδότησης από τρίτους στον τομέα της ενέργειας (ESCOs) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας2022-11-21T12:34:44+02:00

Ανάπτυξη παραγωγής πιστοποιημένων προϊόντων ζωικής και φυτικής προέλευσης για ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος στην Δυτική Μακεδονία για μια ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη

Ανάπτυξη παραγωγής πιστοποιημένων προϊόντων ζωικής και φυτικής προέλευσης Α' Φάση Ανάπτυξη παραγωγής πιστοποιημένων προϊόντων ζωικής και φυτικής προέλευσης Β' Φάση Ανάπτυξη παραγωγής πιστοποιημένων προϊόντων ζωικής και φυτικής προέλευσης Γ' Φάση Τεχνικά Δελτία - Παρουσίαση Δράσεων σε επίπεδο έργων, μέτρου

Ανάπτυξη παραγωγής πιστοποιημένων προϊόντων ζωικής και φυτικής προέλευσης για ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος στην Δυτική Μακεδονία για μια ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη2022-11-21T12:34:45+02:00

Καλές πρακτικές χρηματοδότησης από τρίτους για ενεργειακές επενδύσεις (Εταιρίες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών – ESCOs)

...Μία από τις σηµαντικότερες αγορές στην σηµερινή εποχή είναι η ενεργειακή, η οποία παρουσιάζει ολοένα και µεγαλύτερη δυναµική και αναπτύσσεται ταχύτατα χαράσσοντας νέες οδούς συνεργασίας, στο πλαίσιο των βασικών αξόνων της ενεργειακής πολιτικής, που είναι η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού, η ανταγωνιστικότητα του ενεργειακού τοµέα και η προστασία του περιβάλλοντος, µέσω της εξοικονόµησης ενέργειας και της προώθησης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Οι Εταιρίες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ), που συναντώνται ως Energy Services Companies (ESCOs), προσφέρουν ολοκληρωµένες υπηρεσίες για την ευκολότερη υλοποίηση έργων εξοικονόµησης ενέργειας και ΑΠΕ... 1ο Παραδοτέο: Διενέργεια διερεύνησης καλών πρακτικών (Best Practices) ...Στο παρόν επιχειρηµατικό σχέδιο προτείνεται η δηµιουργία ενός εξειδικευµένου σχήµατος που θα αξιοποιήσει αφενός διαθέσιµα κεφάλαια για ενεργειακές επενδύσεις προσελκύοντας και νέους ιδιώτες επενδυτές, αφετέρου δε την τεχνογνωσία σε ενεργειακά [...]

Καλές πρακτικές χρηματοδότησης από τρίτους για ενεργειακές επενδύσεις (Εταιρίες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών – ESCOs)2022-11-21T12:34:47+02:00

Ολοκληρωμένα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Κοζάνης – Προετοιμασία φακέλων για την προσέλκυση επενδύσεων μέσω της πρωτοβουλίας JESSICA

Προετοιμασία φακέλων για την προσέλκυση επενδύσεων, μέσω της Πρωτοβουλίας JESSICA, σε έργα και προγράμματα ανταποδοτικού χαρακτήρα, ενταγμένα σε Ολοκληρωμένα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Ο.Σ.Β.Α.Α.) του Νομού Κοζάνης. Παραδοτέο Ολοκληρωμένα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Κοζάνης Ολοκληρωμένα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Κοζάνης Παραδοτέο Χρηματοοικονομική αξιολόγηση των έργων προτεραιότητας του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Ο.Σ.Β.Α.Α.) του Δήμου Κοζάνης, με την συμβολή του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA Χρηματοοικονομική αξιολόγηση των έργων προτεραιότητας του Ο.Σ.Β.Α.Α. Δήμου Κοζάνης

Ολοκληρωμένα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Κοζάνης – Προετοιμασία φακέλων για την προσέλκυση επενδύσεων μέσω της πρωτοβουλίας JESSICA2022-11-21T12:34:47+02:00

Ολοκληρωμένα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Πτολεμαΐδας (Εορδαίας)- Προετοιμασία φακέλων για την προσέλκυση επενδύσεων μέσω της πρωτοβουλίας JESSICA

Προετοιμασία φακέλων για την προσέλκυση επενδύσεων, μέσω της Πρωτοβουλίας JESSICA, σε έργα και προγράμματα ανταποδοτικού χαρακτήρα, ενταγμένα σε Ολοκληρωμένα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Ο.Σ.Β.Α.Α.) του Νομού Κοζάνης. Παραδοτέο Ολοκληρωμένα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Πτολεμαϊδας (Εορδαίας) Ολοκληρωμένα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Πτολεμαϊδας Παραδοτέο Χρηματοοικονομική αξιολόγηση των έργων προτεραιότητας του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Ο.Σ.Β.Α.Α.) του Δήμου Πτολεμαϊδας (Εορδαίας), με την συμβολή του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA Χρηματοοικονομική αξιολόγηση των έργων προτεραιότητας του Ο.Σ.Β.Α.Α. Δήμου Πτολεμαϊδας

Ολοκληρωμένα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Πτολεμαΐδας (Εορδαίας)- Προετοιμασία φακέλων για την προσέλκυση επενδύσεων μέσω της πρωτοβουλίας JESSICA2022-11-21T12:34:48+02:00