Avada Law

Τεχνική μελέτη, Eπιχειρηματικό σχέδιο, παραδοτέα για αξιοποίηση του ορυχείου Αμιάντου των ΜΑΒΕ (πρόγραμμα LIFE-Asbestmine)

...H Τεχνική μελέτη και το Eπιχειρηματικό σχέδιο που εκπονήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος LIFE-Asbestmine, εξετάζουν τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση του ορυχείου Αμιάντου των ΜΑΒΕ στην Κοζάνη, ως χώρου απόθεσης αποβλήτων αμιάντου. Τα έργα που εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια του πιλοτικού προγράμματος περιελάμβαναν την εξυγίανση περιοχών που περιείχαν διάσπαρτους σωρούς αμιάντου και την διάθεση των 300-τόνων των αμιαντούχων υλικών που στερεοποιήθηκαν, σε επιλεγμένη θέση του ορυχείου. Το έργο αυτό αποτέλεσε το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την αποκατάσταση της περιοχής που είναι ρυπασμένη από αμίαντο. Η συνέχιση των εργασιών εξυγίανσης θα περιλάβει, κατά προτεραιότητα, τον καθαρισμό των κτιρίων από τον αμίαντο που βρίσκεται μέσα σ’ αυτά και στα μηχανήματα. Στις κτιριακές εγκαταστάσεις παραμένουν περισσότεροι από 50.000 τόνους αμιάντου. Η εφαρμογή της μεθόδου που [...]

Τεχνική μελέτη, Eπιχειρηματικό σχέδιο, παραδοτέα για αξιοποίηση του ορυχείου Αμιάντου των ΜΑΒΕ (πρόγραμμα LIFE-Asbestmine)2022-11-21T12:36:16+02:00

Βέλτιστες πρακτικές και καλή χρήση των δεδομένων δορυφορικής παρακολούθησης για τη φωτιά και τις πλημμύρες στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας

Τα παραδοτέα του έργου SSMNAture που υλοποίησε το ΚΕΠΕ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το Δήμο Κόνιτσας, την Περιφέρεια Αργυρόκαστρου, την Αναπτυξιακή Αυλώνας και την Ένωση Βιολόγων Αλβανίας. Το έργο SSMNatuRe “Innovative Space Satellite Monitoring of the Environmental Natural Resources of the Cross – Border Area Greece – Albania” χρηματοδοτήθηκε από το διασυνοριακό Πρόγραμμα IPA CROSS-BORDER PROGRAMME “GREECE – ALBANIA” 2007-2013. Σκοπός του παρακάτω παραδοτέου είναι να εντοπίσει, να αναγνωρίσει και να αναλύσει τις βέλτιστες πρακτικές σε ολόκληρη την Ευρώπη στον τομέα των δασικών πυρκαγιών, των σεισμών, των πλημμυρών και των θαλάσσιων περιοχών. Το συμφωνημένο πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει: χαρτογράφηση των υφιστάμενων πολιτικών και στρατηγικών, διερεύνηση βέλτιστων πρακτικών, επιλογή των καταλληλότερων για την περιοχή του έργου προετοιμασία του πλαισίου για τις προτάσεις των υπευθύνων [...]

Βέλτιστες πρακτικές και καλή χρήση των δεδομένων δορυφορικής παρακολούθησης για τη φωτιά και τις πλημμύρες στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας2022-11-21T12:35:56+02:00

Παρακολούθηση παραμέτρων σχετικά με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στις Πρέσπες από το πρόγραμμα Prolife

Το έργο ProLife «Η ποιότητα ζωής ως προϋπόθεση για την πρόοδο και την αειφόρο ανάπτυξη στη διασυνοριακή περιοχή» επικεντρώνεται στην προστασία των περιβαλλοντικών πόρων των περιοχών μελέτης του έργου, με βάση μια ολοκληρωμένη διασυνοριακή προσέγγιση. Οι περιβαλλοντικοί πόροι αποτελούν ειδικό πεδίο για την ανάπτυξη της διασυνοριακής συνεργασίας συμβάλλοντας σημαντικά στις διεργασίες οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Η ευκαιρία για κοινή δράση μεταξύ δημόσιων φορέων, επιστημονικών ιδρυμάτων και κάτοικων όχι μόνο υφίσταται, αλλά μέσω του έργου δίνετε η δυνατότητα να ενισχυθεί περαιτέρω. Η έλλειψη επαρκών επιστημονικών στοιχείων για την ποιότητα του νερού και της ιχθυοπανίδας των Πρεσπών αποτελεί κοινό πρόβλημα της διασυνοριακής περιοχής και ως εκ τούτου, η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ποιοτικής παρακολούθησης αποτελεί κοινή ανάγκη. Σημαντική πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει το έργο είναι η [...]

Παρακολούθηση παραμέτρων σχετικά με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στις Πρέσπες από το πρόγραμμα Prolife2022-11-21T12:35:57+02:00

Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης για τη Μεταλιγνιτική Περίοδο

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης με σκοπό τη χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής για την προετοιμασία της μετάβασης του ενεργειακού άξονα Κοζάνης - Πτολεμαΐδας – Αμυνταίου – Φλώρινας στη μεταλιγνιτική περίοδο που εκπονήθηκε από την ΑΝΚΟ ΑΕ για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Μπορείτε να το κατεβάσετε σε pdf και περιλαμβάνει τις Α' και Β φάσεις: Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης για τη Μεταλιγνιτική Περίοδο Παρακάτω μπορείτε να δείτε την παρουσίαση από τον Αναστάσιο Σιδηρόπουλο, Διευθυντή Προγραμμάτων της ΑΝΚΟ: Παρουσίαση ΑΝΚΟ για Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης για τη Μεταλιγνιτική Περίοδο

Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης για τη Μεταλιγνιτική Περίοδο2022-11-21T12:35:46+02:00

Μελέτη ολοκληρωμένης ανάπτυξης της παραλίμνιας περιοχής λίμνης Πολυφύτου

Η δηµιουργία της τεχνητής λίµνης Πολυφύτου στη δεκαετία του 1970 δηµιούργησε νέα οικονοµικά και κοινωνικά δεδοµένα για όλη την παραλίµνια περιοχή. Η απαλλοτρίωση από τη ∆ΕΗ χιλιάδων στρεµµάτων εύφορης καλλιεργούµενης γης επηρέασε καθοριστικά την απασχόληση και το εισόδηµα αφού η οικονοµία ήταν καθαρά αγροτική. Η µείωση του παραγωγικού συντελεστή γη οδήγησε µεγάλο ποσοστό του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού και ολόκληρους οικισµούς εκτός παραγωγικής διαδικασίας. Η περιοχή γνώρισε µια πληθυσµιακή συρρίκνωση και έκτοτε ακολουθεί φθίνουσα πορεία χωρίς, µέχρι σήµερα να έχει δηµιουργήσει εναλλακτικό παραγωγικό πρότυπο. Η µεγαλύτερη επένδυση στην περιοχή ήταν η κατασκευή στο νότιο τµήµα της λίµνης των αρδευτικών έργων Σερβίων και Βελβεντού µε τα οποία αρδεύτηκαν πάνω από 30.000 στρέµµατα γης. Η αγροτική παραγωγή σήµερα βρίσκεται σε µια µεταβατική κατάσταση µε έντονη την αµφισβήτηση του [...]

Μελέτη ολοκληρωμένης ανάπτυξης της παραλίμνιας περιοχής λίμνης Πολυφύτου2022-11-21T12:35:46+02:00

Επιχειρησιακό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για την Αξιοποίηση των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας

... οι 9 κύριες λίμνες της Δυτικής Μακεδονίας αποτελούν τους κεντρικούς άξονες ανάπτυξης της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης στην Περιφέρεια ΔυτικήςΕπιχειρησιακό Σχέδιο ΟΧΕ Αξιοποίησης Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας . Οι λίμνες αυτές είναι η Μεγάλη Πρέσπα, Μικρή Πρέσπα, Ζάζαρη, Χειμαδίτιδα, Πετρών, Βεγορίτιδα, Καστοριάς (Ορεστιάδα), Ιλαρίωνα και Πολυφύτου. Η συνοχή των περιοχών παρέμβασης αποτελεί παράγοντα κρίσιμης σημασίας για την ορθή στοχοθέτηση και επιλογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό και για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής ομοιογένειας οι περιοχές αυτές με βάση τα οικολογικά χαρακτηριστικά, τη λειτουργική τους χρήση και αξία καθώς και τις χρήσεις γης πέριξ των λιμνών κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις (4) βασικούς πόλους ανάπτυξης με ομοειδή χαρακτηριστικά...  

Επιχειρησιακό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για την Αξιοποίηση των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας2022-11-21T12:35:28+02:00

Προτάσεις project περιβαλλοντικά φιλικών για τον τουρισμό με δυνατότητα χρηματοδότησης που αναδεικνύουν την Αρχιτεκτονική Κληρονομιά στη Δυτική Μακεδονία

Το έργο “ Greece / Albania Energy Tourism ” με το ακρωνύμιο GALET υλοποιηθηκε στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδας-Αλβανίας 2007-2013 και ανήκει στο θεματικό πεδίο 2: Προώθηση και βιώσιμη ανάπτυξη του περιβάλλοντος και των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, ως μέρος του Μέτρου 2.1 : Προώθηση και προστασία των περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής. Το εταιρικό σχήμα του έργου απαρτίζεται από τους κάτωθι εταίρους: -Περιφέρεια Ηπείρου (συντονιστής εταίρος) -Υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Ενέργειας Αλβανίας -Περιφέρεια Ιονίων Νήσων -Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας -Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) -Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ) Τα παραδοτέα του ΕΚΕΤΑ δίνονται παρακάτω: Collection of operational data of the demonstration projects in Western Macedonia Identification of Bankable Environmental Friendly Tourism Projects for Capitalization of Architectural Heritage [...]

Προτάσεις project περιβαλλοντικά φιλικών για τον τουρισμό με δυνατότητα χρηματοδότησης που αναδεικνύουν την Αρχιτεκτονική Κληρονομιά στη Δυτική Μακεδονία2022-11-21T12:35:13+02:00

Εφαρμογή των οδηγιών για την Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης – Οι περιπτώσεις του υδροφόρου ορίζοντα για Νεάπολη και Μουρίκι

Ο κύριος στόχος της διαπεριφερειακής ανάλυσης είναι να συγκεντρώσει τα αποτελέσματα των επτά Περιφερειών Ανάλυσης που πραγματοποιείται από κάθε περιφέρεια που συμμετέχουν στο έργο (Ανδαλουσία, Βαλένθια, τη Σλοβενία, τη Δυτική Μακεδονία, Πεδεμόντιο, Σικελία, Τοσκάνη), προκειμένου να εντοπιστούν τα κοινά στοιχεία η εφαρμογή της οδηγίας IPPC INTERREGIONAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE IPPC DIRECTIVE MED-IPPC-NET Δίκτυο για την ενίσχυση και βελτίωση της εφαρμογής των οδηγιών 96/61 / ΕΚ και 2008/1 / ΕΚ του Συμβουλίου για την Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης στη Μεσόγειο. Guidelines on the Best Practices on IPPC Permitting and Following-up Procedure Το Κέντρο Περιβάλλοντος Κοζάνης έχει συλλέξει τις πληροφορίες και τα δεδομένα που προβλέπονται, από τη μεθοδολογική προσέγγιση που αναπτύχθηκε από κοινού και από τους Εταίρους κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών [...]

Εφαρμογή των οδηγιών για την Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης – Οι περιπτώσεις του υδροφόρου ορίζοντα για Νεάπολη και Μουρίκι2022-11-21T12:34:53+02:00