Avada Law

Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων των λιμνών

Τα παρακάτω αφορούν στοιχεία από το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων των λιμνών (ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 140384/2011) που υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων, υπό τον συντονισμό και επίβλεψη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων:  Λίμνη Βεγορίτιδα: Βιολογικά και φυσικοχημικά δεδομένα 2013-2016 - Υδρολογικά δεδομένα 2012-2018. URI: http://hdl.handle.net/11340/2025 Λίμνη Πετρών: Βιολογικά και φυσικοχημικά δεδομένα 2013-2016 - Υδρολογικά δεδομένα 2012-2018. URI: http://hdl.handle.net/11340/2011 Λίμνη Χειμαδίτιδα: Βιολογικά και φυσικοχημικά δεδομένα 2013-2016 - Υδρολογικά δεδομένα 2012-2018. URI: http://hdl.handle.net/11340/1986 Λίμνη Ζάζαρη: Βιολογικά και φυσικοχημικά δεδομένα 2013-2016 - Υδρολογικά δεδομένα 2012-2018. URI: http://hdl.handle.net/11340/2029 Λίμνη Μικρή Πρέσπα (Σταθμός Α & Β): Βιολογικά και φυσικοχημικά δεδομένα 2013-2016. URI: http://hdl.handle.net/11340/2006 Λίμνη Μεγάλη Πρέσπα (Σταθμός Α & Β): Βιολογικά και φυσικοχημικά δεδομένα 2013-2016. URI: http://hdl.handle.net/11340/2005 Τεχνητή λίμνη Πολυφύτου: Βιολογικά και [...]

Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων των λιμνών2022-11-21T12:36:11+02:00

Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης για τη Μεταλιγνιτική Περίοδο

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης με σκοπό τη χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής για την προετοιμασία της μετάβασης του ενεργειακού άξονα Κοζάνης - Πτολεμαΐδας – Αμυνταίου – Φλώρινας στη μεταλιγνιτική περίοδο που εκπονήθηκε από την ΑΝΚΟ ΑΕ για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Μπορείτε να το κατεβάσετε σε pdf και περιλαμβάνει τις Α' και Β φάσεις: Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης για τη Μεταλιγνιτική Περίοδο Παρακάτω μπορείτε να δείτε την παρουσίαση από τον Αναστάσιο Σιδηρόπουλο, Διευθυντή Προγραμμάτων της ΑΝΚΟ: Παρουσίαση ΑΝΚΟ για Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης για τη Μεταλιγνιτική Περίοδο

Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης για τη Μεταλιγνιτική Περίοδο2022-11-21T12:35:46+02:00

Τεχνική στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά με την όδευση του TAP και των αναδυόμενων προοπτικών ενσωμάτωσης του φυσικού αερίου στο περιφερειακό ενεργειακό μίγμα

- Εκτίμηση των δυνατοτήτων διείσδυσης του φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Διαμόρφωση του πλαισίου πρόσθετων υποστηρικτικών έργων υποδομής που σχετίζονται με την όδευση του αγωγού TAP και τις χρήσεις του φυσικού αερίου Το φυσικό αέριο, στις περιοχές της Ελλάδας που υποστηρίζονται από τα αντίστοιχα δίκτυα μεταφοράς και διανομής του, διαδραματίζει έναν συνεχώς κλιμακούμενο ρόλο στην ηλεκτροπαραγωγή, στη βιομηχανία αλλά και στον οικιακό τομέα. Η ανάπτυξη του Aδριατικoύ Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP) προσβλέπει στη μεταφορά φυσικού αέριου από την περιοχή της Κασπίας προς την Ευρώπη, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα πρόσβασης σε φυσικό αέριο και στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Το συνολικό μήκος του αγωγού θα είναι περίπου 863 km εκ των οποίων 543 km θα διέρχονται από την Ελλάδα, ενώ η έναρξη της λειτουργίας [...]

Τεχνική στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά με την όδευση του TAP και των αναδυόμενων προοπτικών ενσωμάτωσης του φυσικού αερίου στο περιφερειακό ενεργειακό μίγμα2022-11-21T12:35:51+02:00

Κατάρτιση Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια στους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας

Το ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ στα πλαίσια της σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας έχει αναλάβει την περιγραφή των απαιτούμενων βημάτων που πρέπει να ακολουθήσουν οι Δήμοι της Δυτικής Μακεδονίας για την εκπόνηση Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια. Τα απαιτούμενα βήματα σχετίζονται με την προετοιμασία και τις ενέργειες που απαιτούνται από κάθε Δήμο προκειμένου να ολοκληρώσει το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια. Στο προαναφερόμενο πλαίσιο το ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ αναλαμβάνει: • Περιγραφή απαιτούμενων βημάτων (step by step) για κάθε Δήμο προκειμένου να ενταχθεί επιτυχώς στο Σύμφωνο των Δημάρχων. • Ενημέρωση σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, δημόσιου φωτισμού, εξοικονόμησης ενέργειας στις μεταφορές, υπολογισμό εκπομπών, καλές πρακτικές στον ελληνικό και διεθνή χώρο.

Κατάρτιση Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια στους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας2022-11-21T12:35:21+02:00

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS 3) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Το περιεχόμενο του σχεδίου συνθέτουν η έρευνα, η τεχνολογική ανάπτυξη και η καινοτομία υπό το πρίσμα των εμβληματικών πρωτοβουλιών της Ευρώπης 2020: έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Μέσω του σχεδίου καλύπτονται οι 11 θεματικοί στόχοι της νέας Προγραμματικής Περιόδου, όπως αυτοί έχουν τεθεί από τα ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ και οι 3 Προτεραιότητες Εργασίας

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS 3) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας2022-11-21T12:35:23+02:00

Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Αξιοποίηση της Βιομάζας με έμφαση στην Τηλεθέρμανση

Η παρούσα μελέτη χρηματοδοτήθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια του έργου «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Αξιοποίηση της Βιομάζας με έμφαση στην Τηλεθέρμανση». Το ΕΚΕΤΑ/ ΙΔΕΠ, στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, παρέχει τεχνική υποστήριξη στην Περιφέρεια με στόχο την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης με ανάδειξη συγκεκριμένων περιοχών που συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προυποθέσεις (διαθέσιμο δυναμικό) για τη δημιουργία μονάδας βιομάζας για Τηλεθέρμανση. Αντικείμενο του παραδοτέου είναι η παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) για την αξιοποίηση της διαθέσιμης βιομάζας. Στόχοι του παραδοτέου είναι: - η παρουσίαση των διαθέσιμων τεχνολογιών αξιοποίησης της βιομάζας - η βέλτιστη χωροθέτηση μονάδων αξιοποίησης της βιομάζας για Τηλεθέρμανση στην [...]

Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Αξιοποίηση της Βιομάζας με έμφαση στην Τηλεθέρμανση2022-11-21T12:35:24+02:00

Στρατηγική της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας

Το Σχέδιο Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας (ΠεΣΚΕ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνει μία συνεκτική και ολοκληρωμένη Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την αντιμετώπιση της φτώχειας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της ΠεΣΚΕ αποτελεί δέσμευση της Περιφέρειας στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και βασική προϋπόθεση για την ενεργοποίηση δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης» του Επιχειρησιακό Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠ-ΠΔΜ) 2014-2020. Παρακάτω δίνεται αναλυτικά και συνοπτικά η μελέτη:

Στρατηγική της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας2022-11-21T12:35:25+02:00

Μελέτη και σχέδιο δράσης αγροτικής ανάπτυξης Δήμου Βοϊου

O ∆ήµος Βοΐου ενέταξε µέσα στις προτεραιότητές του την εκπόνηση µιας ολοκληρωµένης µελέτης για την στήριξη της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής. Το περιεχόµενο της µελέτης που ανατέθηκε στην ΑΝΚΟ ενσωµατώνει τις αντικειµενικές παραγωγικές συνθήκες που επικρατούν στο ∆ήµο Βοΐου και συνθέτει τις αντικειµενικές προτάσεις διεύρυνσης της παραγωγής µε βιώσιµους όρους αλλά και τις προτεραιότητες της δηµοτικής αρχής όπως αυτές εκφράσθηκαν στις συναντήσεις εργασίας µε την οµάδα µελέτης.

Μελέτη και σχέδιο δράσης αγροτικής ανάπτυξης Δήμου Βοϊου2022-11-21T12:35:11+02:00